Razstava obeležuje praznovanje osmih desetletij, odkar so se na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani začela predavanja iz “etnologije z etnografijo”. Na razstavi predstavljamo utrinke iz zgodovine oddelka po posameznih desetletjih, shranjene v dokumentaciji Etnološkega informacijskega laboratorija. Posebej prikazujemo bogato knjižno bero sodelavcev in sodelavk oddelka, predvsem z izdajami v oddelčnih knjižnih zbirkah. Posebej pomembno razsežnost odstira predstavitev študentskega življenja, s poudarkom na obdobju, odkar oddelek deluje na Zavetiški 5.

24. oktobra 1940 je Senat Filozofske fakultete sprejel odločitev o ustanovitvi Seminarja za etnologijo z etnografijo, prof. Niko Zupanič pa je začel predavati decembra istega leta. Zaradi zaprtja javnega življenja v času epidemije covida-19 je Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo svojo 80-letnico praznoval z virtualno razstavo na svoji spletni strani, v kateri so se vsak mesec ozrli na eno desetletje delovanja oddelka. Tokratna razstava v avli FF vključuje nekaj gradiv, ki so že bila razstavljena ob oddelčni 75-letnici, gradiva, ki so nastala ob organizaciji kongresa Evropske zveze socialnih antropologinj in antropologov (Easa 2008), novi pa so izseki iz študentskega življenja na Zavetiški 5 in pregled monografskih dosežkov sodelavk in sodelavcev oddelka.

Naslovna fotografija: Piknik študentov Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo UL na Zavetiški 5 (avtorica Hudelja Mihaela, 6. 11. 2003); iz oddelčne dokumentacije

Spodnja fotografija: Avtorji razstave prof. dr. Rajko Muršič, izr. prof. dr. Jože Hudales in Andraž Magajna