Vodita: doc. dr. Igor Žunkovič in asist. dr. Anja Mrak
Pismenost je ena od najpomembnejših veščin, ki se jih otroci naučijo v osnovni šoli. Skozi zabavne besedne igre in besedno ustvarjanje vzbujamo otroško kreativnost in veselje do jezika. Skozi vzpodbujanje otroškega ustvarjanja in pozitiven odnos do njihovih dosežkov zvišujemo njihovo zavest in samozavest pri rabi slovenščine. Delavnice so namenjene osnovnošolskim otrokom, število udeležencev je omejeno.
Datum: sreda, 25. maj 2022, ob 10.00