Pogovor: Maja Veselič, Chikako Shigemori Bučar, Barbara Trnovec, Bogdana Marinac
Monografija je namenjena razglednicam iz Vzhodne Azije, ki so jih zbirali ali domov pošiljali pomorščaki in drugi popotniki. V slovenskih muzejih in drugih institucijah so med različnimi tipi predmetov najštevilčnejše ravno razglednice, med katerimi še posebej izstopata zbirki razglednic svetovne popotnice Alme M. Karlin (1889–1950) ter avstro-ogrskega mornariškega superiorja Ivana Koršiča (1870–1941), ki je bil vnet zbiratelj razglednic.
Datum: torek, 24. maj 2022, ob 14:00