Učna gradiva za slovenski znakovni jezik

Učna gradiva za slovenski znakovni jezik

Avtorici bosta spregovorili o bogatih izkušnjah priprav knjig, ki so v pomoč pri učenju SZJ. Nataša Kordiš je izdala slikanice Mojca Pokrajculja, Peter Klepec in Kdo je naredil Vidku srajčico, ki poleg ilustracij v akvarelu vsebujejo tudi risbe kretenj, tako da so...
Predstavitev dela tolmača za slovenski znakovni jezik

Predstavitev dela tolmača za slovenski znakovni jezik

Predstavili bomo bogate izkušnje sogovornikov s področja poučevanja tolmačenja slovenskega znakovnega jezika. Znakovni jezik je jezik sporazumevanja gluhih oseb. Ima vse, kar imajo govorjeni jeziki: od slovnice do dialektov. Znakovni jezik sestavljajo različni...