Vse materinščine naše šole

Vse materinščine naše šole

Na okrogli mizi bomo razmišljali o vlogi materinščin in učnega jezika v pedagoškem procesu ter pri formiranju posameznika. Tematiko bomo obravnavali v kontekstu migracij in manjšinske politike ter z vidika občepedagoškega načela inkluzije. Odprli bomo vprašanje, ali...
Šolska ura iz preteklosti: Lepopis

Šolska ura iz preteklosti: Lepopis

Obisk učne ure v Slovenskem šolskem muzeju bomo izvedli s študenti SDPM Andragogike (bodočimi učitelji) in drugimi obiskovalci v muzeju. Po učni uri bo pogovor s predstavitvijo izsledkov raziskave bodočih učiteljev o učinkovitosti šolske ure iz preteklosti. V skupini...
Preteklost je bila nekoč sedanjost

Preteklost je bila nekoč sedanjost

Zgodbe nas povezujejo, vzgajajo, z zgodbami kritično mislimo svet in sebe. Pogovor o branju, pisanju in pripovedovanju zgodb bodo oblikovali učitelji in učiteljice ter študenti in študentke Modre fakultete UL.Sodelujejo: študentke Modre fakultete UL dr. Saša Novak,...
Od katedra do Klasične Beletrine

Od katedra do Klasične Beletrine

Pogovor o romanih Salambô Gustava Flauberta in Mefisto Klausa Manna. Sodelujeta: dr. Katarina Marinčič, dr. Vanesa Matajc; moderira dr. Tone Smolej Torek, 21. maj, ob 13.00, Foersterjev vrt za FF