Sejem akademske knjige Liber.ac je zasnovan kot tridnevna javna prireditev s spremljevalnim programom, s katero se v slovenskem prostoru uveljavlja nov tip knjižnega sejma, obenem pa se vzpostavlja novo kulturno in komunikacijsko središče. Sejem povezuje različne akterje s področja produkcije in promocije akademske knjige od univerzitetnih založb in knjigarn do univerzitetnih knjižnic. Opozarja na raznolikost in visoko kvaliteto slovenskega akademskega založništva, najnovejše dosežke znanosti in interdisciplinarne razvojne usmeritve v visokem šolstvu. Obenem poskuša akademsko knjigo približati širši zainteresirani javnosti, študentom, dijakom, ki se odločajo o izbiri študija, kakor tudi tistim, ki se v okviru vseživljenjskega izobraževanja odločajo za univerzitetno izobrazbo.

Primer 1

Sprehod po Ljubljani

Sprehod po Ljubljani

V družbi Tjaše Janovljak se bomo izpred Mestne hiše podali na ogled starega mestnega jedra, kjer bomo spoznali zgodovino in zgodbe vseh večjih ljubljanskih znamenitosti – od Prešernovega trga, ki ga najbolj zaznamujeta Frančiškanska cerkev in povezanost s...

Ustvarjalni z branjem in pisanjem

Ustvarjalni z branjem in pisanjem

Na delavnici bomo spoznali različne tehnike spodbujanja kreativnega izražanja pri otrocih. Navkljub izjemnemu pomenu, ki ga ima branje za otrokov psihofizični razvoj in zdravje, v sodobni, tehnološko razviti družbi branje otrok in otrokom še zmeraj upada. Delavnica bo...

Slovanska bralna značka ali nekaj o sodobni slovanski kratki zgodbi

Slovanska bralna značka ali nekaj o sodobni slovanski kratki zgodbi

Letošnji Slovanski večer prinaša uprizoritev debatnega srečanja Slovanska bralna značka. Zagrizli bomo v besedila iz e-antologije Sodobna slovanska kratka zgodba https://slavistika.net/e-viri/sskz. Nastopajo študentke in študentje Oddelka za slavistiko. V avli FF pa...

Nevedna humanistika

Nevedna humanistika

Pogovor združuje premislek o humanistiki in učiteljskem poklicu in temelji na preprostem vprašanju, kaj lahko humanistična literatura Kooperative THD, neformalnega združenja petih humanističnih založb, ponudi pedagoškemu poklicu. Pri založbah Kooperative THD je izšla...

Vse materinščine naše šole

Vse materinščine naše šole

Na okrogli mizi bomo razmišljali o vlogi materinščin in učnega jezika v pedagoškem procesu ter pri formiranju posameznika. Tematiko bomo obravnavali v kontekstu migracij in manjšinske politike ter z vidika občepedagoškega načela inkluzije. Odprli bomo vprašanje, ali...

Šolska ura iz preteklosti: Lepopis

Šolska ura iz preteklosti: Lepopis

Obisk učne ure v Slovenskem šolskem muzeju bomo izvedli s študenti SDPM Andragogike (bodočimi učitelji) in drugimi obiskovalci v muzeju. Po učni uri bo pogovor s predstavitvijo izsledkov raziskave bodočih učiteljev o učinkovitosti šolske ure iz preteklosti. V skupini...

Preteklost je bila nekoč sedanjost

Preteklost je bila nekoč sedanjost

Zgodbe nas povezujejo, vzgajajo, z zgodbami kritično mislimo svet in sebe. Pogovor o branju, pisanju in pripovedovanju zgodb bodo oblikovali učitelji in učiteljice ter študenti in študentke Modre fakultete UL.Sodelujejo: študentke Modre fakultete UL dr. Saša Novak,...

Od katedra do Klasične Beletrine

Od katedra do Klasične Beletrine

Pogovor o romanih Salambô Gustava Flauberta in Mefisto Klausa Manna. Sodelujeta: dr. Katarina Marinčič, dr. Vanesa Matajc; moderira dr. Tone Smolej Torek, 21. maj, ob 13.00, Foersterjev vrt za FF

Quo vadis, slovensko šolstvo? Pogovor s pisateljem Dušanom Mercem

Quo vadis, slovensko šolstvo? Pogovor s pisateljem Dušanom Mercem

Dušan Merc, avtor več kot dvajsetih proznih knjig, je na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomiral na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo. Sprva je bil zaposlen kot učitelj slovenščine, pozneje pa več kot trideset let ravnatelj Osnovne šole...

Primer 2

Sprehod po Ljubljani

V družbi Tjaše Janovljak se bomo izpred Mestne hiše podali na ogled starega mestnega jedra, kjer bomo spoznali zgodovino in zgodbe vseh večjih ljubljanskih znamenitosti – od Prešernovega trga, ki ga najbolj zaznamujeta Frančiškanska cerkev in povezanost s...

Ustvarjalni z branjem in pisanjem

Na delavnici bomo spoznali različne tehnike spodbujanja kreativnega izražanja pri otrocih. Navkljub izjemnemu pomenu, ki ga ima branje za otrokov psihofizični razvoj in zdravje, v sodobni, tehnološko razviti družbi branje otrok in otrokom še zmeraj upada. Delavnica bo...

Slovanska bralna značka ali nekaj o sodobni slovanski kratki zgodbi

Letošnji Slovanski večer prinaša uprizoritev debatnega srečanja Slovanska bralna značka. Zagrizli bomo v besedila iz e-antologije Sodobna slovanska kratka zgodba https://slavistika.net/e-viri/sskz. Nastopajo študentke in študentje Oddelka za slavistiko. V avli FF pa...

Nevedna humanistika

Pogovor združuje premislek o humanistiki in učiteljskem poklicu in temelji na preprostem vprašanju, kaj lahko humanistična literatura Kooperative THD, neformalnega združenja petih humanističnih založb, ponudi pedagoškemu poklicu. Pri založbah Kooperative THD je izšla...

Vse materinščine naše šole

Na okrogli mizi bomo razmišljali o vlogi materinščin in učnega jezika v pedagoškem procesu ter pri formiranju posameznika. Tematiko bomo obravnavali v kontekstu migracij in manjšinske politike ter z vidika občepedagoškega načela inkluzije. Odprli bomo vprašanje, ali...

Šolska ura iz preteklosti: Lepopis

Obisk učne ure v Slovenskem šolskem muzeju bomo izvedli s študenti SDPM Andragogike (bodočimi učitelji) in drugimi obiskovalci v muzeju. Po učni uri bo pogovor s predstavitvijo izsledkov raziskave bodočih učiteljev o učinkovitosti šolske ure iz preteklosti. V skupini...

Preteklost je bila nekoč sedanjost

Zgodbe nas povezujejo, vzgajajo, z zgodbami kritično mislimo svet in sebe. Pogovor o branju, pisanju in pripovedovanju zgodb bodo oblikovali učitelji in učiteljice ter študenti in študentke Modre fakultete UL.Sodelujejo: študentke Modre fakultete UL dr. Saša Novak,...

Od katedra do Klasične Beletrine

Pogovor o romanih Salambô Gustava Flauberta in Mefisto Klausa Manna. Sodelujeta: dr. Katarina Marinčič, dr. Vanesa Matajc; moderira dr. Tone Smolej Torek, 21. maj, ob 13.00, Foersterjev vrt za FF

Quo vadis, slovensko šolstvo? Pogovor s pisateljem Dušanom Mercem

Dušan Merc, avtor več kot dvajsetih proznih knjig, je na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomiral na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo. Sprva je bil zaposlen kot učitelj slovenščine, pozneje pa več kot trideset let ravnatelj Osnovne šole...