10. LIBER.AC OB 100 LET FF UL: ODPRTA ZNANOST IN UNIVERZITETNO ZALOŽNIŠTVO (21.–23. maj 2019)

Leta 2019 bomo s sejmom akademske knjige Liber.ac obeležili dve pomembni obletnici: 10. obletnico sejma in 100-letnico delovanja Univerze v Ljubljani in Filozofske fakultete.
10. LIBER.AC OB 100 LET FF UL, naslovljen Odprta znanost in univerzitetno založništvo, bo tudi v slavnostnem letu opozarjal na raznolikost in visoko kakovost slovenskega akademskega založništva, poudarek bo na predstavitvi in promociji najnovejših dosežkov znanosti ter interdisciplinarni razvojni usmeritvi v visokem šolstvu. Spremljevalne aktivnosti sejma, ki jih bomo pripravili v sodelovanju s članicami UL, bodo največjo slovensko univerzo predstavile v vsej njeni raznolikosti in večdisciplinarnosti kot mednarodno odprto, prepoznano in k dialogu naravnano akademsko skupnost.

10. LIBER.AC OB 100 LET FF UL bo pomemben z več vidikov:

  • Odpiranje akademskega prostora širši javnosti, promocija najnovejših dosežkov raziskovalcev UL.
  • Ozaveščanje raziskovalcev in založniških akterjev o pomenu odprte znanosti in odprtega dostopa.
  • Promocija znanstvenega založništva.
  • Priložnost za določitev univerzitetnih smernic za postavitev enotne digitalne platforme za znanstveni tisk, povezava založniške dejavnosti članic.
  • Dvig kakovosti znanstvenega tiska UL, širjenje ugleda v Sloveniji in tujini.
  • Raznolikost članic UL in njihovo povezovanje skozi sejemski dogodek.