Včeraj je bila v Modri sobi Filozofske fakultete predstavitev knjige Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov na dunajski Filozofski fakulteti (1872–1918). Uredniku prof. dr. Tonetu Smoleju so se pridružili prof. dr. Martina Ožbot, prof. dr. Matej Hriberšek, doc. dr. Žiga Zwitter in dr. Andrejka Žejn.
Konec leta 2015 je Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije odobrila projekt Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov v avstro-ogrski monarhiji (1872–1918), ki je trajal tri leta. Dobršen del raziskav je potekal v dunajskem univerzitetnem arhivu (Archiv der Universität Wien) in izsledke je mogoče prebrati v posameznih poglavjih te knjige.
Leta 1906 je Rudolf Molè obiskal arhiv dunajske univerze in pri legendarnem arhivarju dr. Arthurju Goldmannu pridobil podatke za svojo disertacijo o Jakobu Zupanu. Raziskovanje slovenskih znanstvenikov v dunajskem univerzitetnem arhivu ima torej več kot sto desetletno tradicijo, vendar še nikoli doslej ni toliko slovenskih raziskovalcev raziskovalo v tej inštituciji.
Knjiga vsebuje 18 prispevkov in je objavljena v odprtem dostopu na spletni strani E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/179.