Spletna razstava fotografij, ki so jih posneli madžarski jezikoslovci, pripoveduje o življenju uralskih ljudstev v 21. stoletju. Med temi ljudstvi lahko tako v vsakdanjem življenju kot tudi pri tradicionalnih obredih opazujemo prežitke starih tradicij. Razstavo sta pripravila Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, lektorat za madžarski jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Oddelek za zgodovinsko lingvistiko in uralske študije pri Raziskovalnem inštitutu za lingvistiko v Budimpešti.