Na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani raziskujejo funkcionalno razvrednotena območja. Na virtualnem sprehodu, ki so ga za sejem Liber.@c 2020 pripravili dr. Barbara Lampič, Lea Rebernik, Nejc Bobovnik in dr. Simon Kušar, si lahko ogledate nekatera degradirana območja v Ljubljani, spoznate posledice odsotnosti mehanizmov trajnostnega prostorskega načrtovanja in razmišljate o možnostih in priložnostih za tovrstna območja.