Dr. Andrej Gaspari z Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani bo predstavil ključna nova spoznanja o pravokotni zasnovi, gradbeno-tehničnih značilnostih arhitekture, vodni oskrbi in komunalni infrastrukturi rimske Emone. Predavanju, ki bo na spletnem odru Liber.@ca 2021, boste lahko prisluhnili v torek, 18. 5., ob 14. uri.