Uprizoritveno branje in pogovor
»Vsako neizogibno delo je čudovito: bodisi človeka ali žeblja. /… / Na gradu gre vse v smer osnovnega sozvočja. Orati bo treba globoko …« Pisma Alice Garrigue Masarykove, naslovljene Jožetu Plečniku med letoma 1921 in 1956, razkrivajo, kako so potekale odločitve o prenovi praškega gradu, kako je prva dama Češkoslovaške vplivala na umetniški in osebni razvoj arhitekta Plečnika. Branje še neobjavljenih pisem bo dopolnjeno s pogovorom z Ano Porok, kustosinjo Plečnikove hiše. Pogovarjali se bomo o vpisu Plečnikovih del na Unescov seznam svetovne dediščine v Sloveniji in na Češkem ter o dogodkih ob 150-letnici Plečnikovega rojstva. V sodelovanju s Plečnikovo hišo MGML.
Datum: četrtek, 26. maj 2022, ob 13.00