Na delavnici bomo spoznali različne tehnike spodbujanja kreativnega izražanja pri otrocih. Navkljub izjemnemu pomenu, ki ga ima branje za otrokov psihofizični razvoj in zdravje, v sodobni, tehnološko razviti družbi branje otrok in otrokom še zmeraj upada. Delavnica bo skupini osnovnošolskih otrok predstavila branje na zabaven način, in sicer kot sredstvo lastnega izražanja in ustvarjalnosti, ne pa pasivnega sprejemanja. Delavnica spodbuja tako branje kot pisanje in je namenjena otrokom, ki se soočajo s samostojnim branjem.

Sreda, 22. maj, ob 10.00, Foersterjev vrt za FF