SEZNAM ZALOŽB, KI BODO SODELOVALE NA KNJIŽNEM SEJMU LIBER.AC 2024

Nekateri založniki bodo knjige ponujali tudi preko spleta. Spletni sejem bo potekal od 20. 5. do 26. 5. 2024.
Vabljeni!

Založba Univerze v Ljubljani / Annales ZRS, znanstvena založba ZRS Koper / Društvo za teoretsko psihoanalizo / Inštitut za narodnostna vprašanja / KUD Apokalipsa / KUD Konstruktivist / KUD Logos  / KUD Pólice Dubove / Revija Razpotja / Slovenska matica / Slovenski gledališki založnikiStudia humanitatisZaložba /*cf. / Založba Alma Mater Europaea – ISH / Založba Alma Mater Press / Založba Krtina / Založba Sanje / Založba Sophia / Založba UMco Založba Univerze na Primorskem / Založba Univerze v Novi Gorici / ZRC SAZU, Založba ZRC

 

Založba Univerze v Ljubljani

Založba Univerze v Ljubljani povezuje založniško dejavnost na 26-ih fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani. Skupna založba pokriva vse znanstvene discipline, letno pa izdamo okoli 250 najrazličnejših znanstvenih in strokovnih knjig, učbenikov in priročnikov. Številne knjige lahko kupite v skupni spletni knjigarni. Pod okriljem Založbe UL izhaja tudi 55 znanstvenih revij, kar pomeni več kot 140 zvezkov letno. Nekaj revij je že prostodostopnih na portalu Revije Založbe UL. Na portalu E-knjige Založbe UL pa je dostopnih več kot 500 odprto dostopnih monografij. Založniška dejavnost poteka na posameznih fakultetah in akademijah. Članice UL, ki sodelujejo na skupni stojnici Založbe UL na sejmu akademske knjige Liber.ac 2024:

 • Akademija za glasbo
 • Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
 • Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
 • Biotehniška fakulteta
 • Fakulteta za arhitekturo
 • Fakulteta za družbene vede
 • Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Fakulteta za matematiko in fiziko
 • Fakulteta za pomorstvo in promet
 • Fakulteta za računalništvo in informatiko
 • Fakulteta za socialno delo
 • Fakulteta za šport
 • Fakulteta za upravo
 • Filozofska fakulteta
 • Medicinska fakulteta
 • Naravoslovno-tehniška fakulteta
 • Pedagoška fakulteta
 • Teološka fakulteta
 • Veterinarska fakulteta

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: zalozaba@uni-lj.si, T: 01 241 11 81

 

Annales ZRS, znanstvena založba ZRS Koper

Annales ZRS objavlja nove relevantne študije uglednih slovenskih in mednarodnih raziskovalcev in raziskovalk, pri čemer so osnovna vsebinska usmeritev interdisciplinarnost, primerjalne in medkulturne študije, usmerjenost v večkulturni prostor v stiku, mediteranski, širši slovenski in evropski prostor. Založba izdaja pestro izbiro znanstvenih monografij z različnih znanstvenih področij ter dve znanstveni reviji: Poligrafi in Annales Kinesiologiae.
Spletna stran založbe: https://www.zrs-kp.si/index.php/shop/.
KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: zalozba-annales@zrs-kp.si

 

Društvo za teoretsko psihoanalizo

Društvo za teoretsko psihoanalizo je bilo kot založba ustanovljeno konec osemdesetih let in je prevzelo nase izdajanje knjižne zbirke Analecta, ki je dve leti nazaj »praznovala« častitljivo štiridesetletnico, in izdajanje revije Problemi, ki je lani obeležilo še bolj častitljivih šestdeset let izhajanja. Tako z objavami pronicljivih teoretskih in humanističnih tekstov znotraj revije Problemi kot tudi z več kot 150 knjižnimi naslovi zbirke Analecta Društvo za teoretsko psihoanalizo izkazuje kar nekaj stalnic. Prvič, izdajanje originalnih del domačih avtorjev, ki se umeščajo v aktualna nova iskanja, predvsem v preseku filozofije in psihoanalize. Drugič, sistematična skrb za prevajanje, ki se kaže po eni strani v prevajanju klasičnih filozofskih del, po drugi strani pa v prevajanju nekaterih temeljnih sodobnih teoretskih del. Tretjič, skrb za izdajanje mladih avtorjev, ki jim zbirka nudi priložnost za objavo filozofskih prvencev – mnogi od teh so sčasoma dosegli mednarodno uveljavitev in prevode v tuje jezike. In četrtič, skrb za širše področje humanistike, kulturnih študij, politične teorije, literarne in filmske teorije itd. Vse to iz revije Problemi in knjižne zbirke Analecta dela eno najbolj profiliranih revij in knjižnih zbirk pri nas, ki obenem odmevno posegata tudi v mednarodni prostor.
Spletna stran založbe: http://www.drustvo-dtp.si/

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E:  analecta@drustvo-dtp.si, T: 041 755 050

 

Inštitut za narodnostna vprašanja

Knjižnica Inštituta za narodnostna vprašanja (ustanovljena l. 1925 v okviru tedanjega Manjšinskega inštituta) je specialna knjižnica (najstarejša svoje vrste v Evropi), ki hrani in obdeluje gradivo (monografske in serijske publikacije) s področja etničnosti, manjšin, nacionalizma, zamejstva, mednacionalnih odnosov, mednarodnega prava, kulture, zgodovine in sociolingvistike. Knjižnica obsega več kot 50.000 enot monografskih in serijskih publikacij v različnih jezikih, med njimi tudi redke in dragocene knjige iz 19. in začetka 20. stoletja, ki jih nima nobena druga knjižnica v Sloveniji. Vabljeni na našo spletno stojnico, kjer vas čakajo ugodni knjižni popusti.
Spletna stojnica: http://www.inv.si/novice.aspx?idnovica=755&lang=slo.
KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: sofija.zver@guest.arnes.si, T: 01 200 18 76

 

KUD Apokalipsa

Založba KUD Apokalipsa
Spletna stran knjigarne: https://apokalipsa.si/

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: apokalipsa@t-2.net

 

KUD Konstruktivist

Založba KUD Konstruktivist je kulturno-umetniško in izobraževalno društvo iz Sežane, ki formalno obstaja od leta 2017, neformalno pa deluje že od leta 2014. Glavne dejavnosti društva so izdajanje knjig, založništvo, organizacija javnih dogodkov, nastopi in performansi, organizacija in izvedba literarnih dogodkov ter prodaja knjig in drugih izdelkov. Namen društva je promocija in izobraževanje o lokalni kulturni dediščini (osrednji poudarek na pesniku Srečku Kosovelu in njegovi dediščini), spodbujanje ustvarjanja in udejstvovanja na področju poezije, literature in umetnost nasploh ter spodbujanje poglobljenega branja. V okviru društva deluje tudi bralni klub Bralni čoln.
FB: Društvo Konstruktivist, IG: kudkonstruktivist, FB: Bralni čoln IG: bralni_coln
Spletna stran knjigarne: https://apokalipsa.si/

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E:  konstruktivist.sezana@gmail.com, T: 031 226 888

 
 

KUD Logos

Založba KUD Logos deluje že več kot dvajset let in sodi med najpomembnejše izdajatelje vrhunskih humanističnih in literarnih del v Sloveniji. Na svoji prenovljeni spletni strani ponuja veliko zanimivih naslovov spodročja filozofije, teologije, različnih duhovnih izročil in duhovno poezijo. V času sejma velja 20% popust in pošiljanje brez stroškov.
Spletna stran knjigarne: http://kud-logos.si/knjigarna/.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: knjigarna.logos@gmail.com, T: 031 585 564 (Tadej), 040 864 559 (Neža)

 

KUD Pólice Dubove

Založba KUD Pólice Dubove izdaja kvalitetno prevodno leposlovje pa tudi izvirna leposlovna in humanistična dela, ki bralca spodbujajo k razmišljanju. Verjamemo, da je prihodnost branja v kvalitetni literaturi, ki odpira prostor za bralca in njegovo imaginacijo, saj branje razvija človekove spoznavne in ustvarjalne zmožnosti. Temu merilu sledimo pri izboru knjig, ki jih izdajamo. Dela iz naše knjižne bere zadovoljijo tako knjigožere kot tudi najzahtevnejše literarne sladokusce. Naše knjige bralca spremljajo še dolgo po končanem branju.
Spletna stran založbe: https://www.policadubova.org/knjige/.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: drustvo@policadubova.org, T: 031 571 541

 

Revija Razpotja

Revija Razpotja, ki jo izdaja Društvo humanistov Goriške, je četrtletnik s poglobljenimi članki
o družbenih in kulturnih vprašanjih, ki neprekinjeno izhaja že od leta 2010. V reviji se srečujejo
različna stališča o temah, ki krojijo naš vsakdan, a večinoma ostanejo brez temeljitega premisleka.
Vsaka številka je posvečena široko zastavljeni temi, ki jo osvetljujemo iz različnih stališč in v skladu z različnimi pristopi.
Spletna stran: razpotja.si.

Spletna stojnica: knjigarna-bookshop.eu/razpotja.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: pisarna@razpotja.si, T: 040 630 960 (Katja) in 041 521 268 (Blaž)

 

Slovenska matica

Slovenska matica, najstarejša slovenska posvetna založba, ostaja tudi danes živo srečevališče visoke znanosti in vrhunske umetnosti, duha in zgodovine, osebnega in skupnega.

V okviru letošnjega sejma Liber.ac vas vabimo na stojnico Slovenske matice v senci večstoletnega ginka na Foersterjevem vrtu za Filozofsko fakulteto, obenem pa tudi k nakupu Matičinih knjig v spletni knjigarni http://www.slovenska-matica.si/kategorija-izdelka/vse-knjige/, kjer vam bo na voljo več kot 400 knjižnih naslovov z različnih področij izvirnih domačih del in prevodov (filozofije, zgodovine, umetnostne zgodovine, leposlovja, humanistike, naravoslovja, razprav, spominov …) 30 % ceneje in z brezplačno poštnino. Nakupu nad 50 € pa priložimo še knjižno darilo. Vabimo vas k nakupu dobrih knjig, branju in odkrivanju novega. Poskrbimo za lepoto duha. Knjiga bo obstala, tako kot je in bo obstala Slovenska matica, ustanovljena pred 159 leti.

Spletna stojnica: http://www.slovenska-matica.si/kategorija-izdelka/vse-knjige.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: prodaja@slovenska-matica.si, T: 01 422 43 40

 

Slovenski gledališki založniki (SLOGI, Knjižnica MGL, Emanat, Maska, AGRFT)

Gledališče ni zgolj predstava, je tudi razvejana stroka z večtisočletno tradicijo. Gledališka zgodovina, teorija, kritika in analiza, razmisleki, pričevanja, znanja, vedenja, veščine … so zapisani tudi v knjigah, revijah … Mreža Slovenski gledališki založniki je bila vzpostavljena leta 2016 z namenom, da poveže slovenske založnike, ki izdajajo strokovno literaturo s področja uprizoritvenih umetnosti. Sprva smo nastopali skupaj zato, da bi dosegli večjo vidnost na velikih založniških prireditvah. Posebej nas druži vloga v izdajateljskem polju, lahko bi rekli, da gre za manjšinsko pozicijo, saj gledališki založniki s svojo izdajateljsko politiko v prostor pogosto vnašamo nevidne, obrobne in nišne vsebine, ki se ob populizmih vseh vrst vse težje borijo za obstanek in že s svojim vztrajanjem močno prispevajo k stanju širše založniške krajine.

Slovenski gledališki založniki
Slovenski gledališki inštitut: Publikacije – SLOGI
Knjižnica MGL:  http://www.mgl.si/sl/knjiznica-mgl/knjige/doslej-izslo/
Zavod EMANAT: http://www.emanat.si/si/zaloznistvo/
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo: https://www.agrft.uni-lj.si/sl/publikacije
Zavod Maska: Knjige | Maska

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: ksenija.kaucic@slogi.si, T: 041 709 807

 

Studia humanitatis

Založba Studia humanitatis prinaša že več kot 35 let na slovenska tla kvalitetne in temeljne prevode najpomembnejših in najvidnejših svetovnih avtorjev humanistike in družboslovja – od filozofije, sociologije, zgodovine, do kulture in umetnosti, političnih ved, ekonomije, prava, psihologije in psihoanalize, antropologije, etnologije, itd. Teh naslovov je več kot 250, zbrani so v Zeleni zbirki, ki je zaščitni znak založbe Studia humanitatis. Založba SH vpeljuje v slovensko humanistiko in družboslovje (in s tem v kulturo in družbo) sodobne miselne tokove, načine raziskovanja in besedišče, postopke in problematiko dejavne teorije v vedah, ki oblikujejo in kultivirajo sodobnega človeka in družbo.
Več o knjigah vseh naših zbirk najdete na spletni strani https://studia-humanitatis.si/kategorija-izdelka/zelena-zbirka/.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: studia.humanitatis@guest.arnes.si, T: 01 425 04 75

 

Založba /*cf.

Založba /*cf. je zavezana svojim ambicioznim ustanovitvenim ciljem iz leta 1997. Člani uredništva so sociologi, filozofi, politologi, komparativisti, antropologi in tudi kritični intelektualci; druži jih strast do teorije in družbenega angažmaja. Njihove knjige – zgodovinske, teoretske in leposlovne, izvirne in prevodne, klasične in sodobne – so analitične in vselej intervenirajo v družbeno realno. Njihovi avtorji, od velikih družboslovnih klasikov 20. in 21. stoletja pa do teoretikov najmlajše generacije problematizirajo obstoječe ideologije in kritično motrijo dominantne družbene strukture. Žanrski razpon njihovih desetih zbirk je izjemno bogat in širok. Celotno ponudbo knjig Založbe /*cf. si lahko ogledate na https://www.zalozbacf.si/.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: pisarna@zalozbacf.si, T: 031 386 664; E: buca@siol.net, T: 01 230 65 80

 

Založba Alma Mater Europaea – ISH

Založba AMEU – ISH je založba z dolgo tradicijo, ki že več kot 20 let izdaja kvalitetna in prepoznavna strokovna in leposlovna knjižna dela. Najbolj prepoznavna aktivna knjižna zbirka založbe je Dialog z antiko, v okviru katere so bili med leti 2004 in 2021 vsako leto izdani 2-4 naslovi, pričakuje pa se, da se bo tudi z novim področnim uredništvom tradicija nadaljevala. V zadnjih letih izdajamo knjige, posvečene politični ter moralni filozofiji in znanosti, humanistiki ter religiologiji.Skrbimo, da so naše knjige redno razstavljene na večini ključnih letnih knjižnih sejmov, so na izposojo v številnih slovenskih knjižnicah ter so naprodaj v vseh večjih slovenskih knjigarnah. Odlikujeta jih kvaliteta tehnične izvedbe in vsebinskih predlog.
Spletna stran založbe: https://www.almamater.si.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: info@almamater.si

 

Založba Alma Mater Press

Založba Alma Mater Press izvaja založniško dejavnost od leta 2017 v okviru Alma Mater Europaea – Evropskega centra, Maribor, od marca 2024 pa v okviru Univerze Alma Mater Europaea. Objavlja znanstvena in strokovna dela, zbornike in učna gradiva, ki jih pripravljajo visokošolski učitelji, sodelavci in študentje. Dejavnost založbe temelji na poudarjanju znanja, znanstvenega pristopa pri obravnavi vsebin in prispeva k odličnosti Univerze Alma Mater Europaea in ugledu doma in širše. V izboru publikacij se sledi načelom racionalizacije, relevance ter internacionalizacije. V okviru poslanstva o izmenjavi spoznanega v znanosti, umetnosti in izobraževanju izdajamo knjige v sistemu prostega dostopa (Open Access) in s tem potrjujemo velik korak naprej k dostopnosti, deljenju znanja in novih ugotovitev.
Spletna stran založbe: https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: press@almamater.si

 

Založba Krtina

Založba Krtina v treh knjižnih zbirkah prinaša kvalitetna dela domačih in tujih avtorjev, ki zasedajo ključno mesto znotraj posameznega družboslovnega področja in si s svojo svežino zaslužijo posebno pozornost. Njihove knjige ponujajo kritičen premislek o aktualnih družbenih vprašanjih, odpirajo nove poglede na pojave, ki veljajo za samoumevne, pretresajo ustaljena prepričanja in stališča ter prinašajo prevode klasičnih del in najpomembnejših teoretikov.
Spletna stran založbe: https://www.zalozbakrtina.si/wop/.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: info@zalozbakrtina.si, T: 01 251 55 85

 

Založba Sanje

Založba Sanje se z objavljanjem vrhuncev domače in prevodne literature umešča v sam vrh slovenskega založništva. Naše poslanstvo je podpora in širjenje ustvarjalnosti, ki si drzne segati onstran. Prehajamo omejitve, ki jih postavljajo vzorci bodisi popularne bodisi elitne kulture, razmišljamo in se odločamo preko uveljavljenih vrednostnih, estetskih, žanrskih, političnih ali geografskih omejitev.
Spletna stran založbe: https://www.sanje.si/.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: knjigarna.trubarjeva@sanje.si, T: 041 937 515 (Blaž)

 

Založba Sophia

Založba Sophia deluje na področju humanistike in širše kulture skoraj tri desetletja. Posebno pozornost namenja izdajanju temeljnih del, ki so zaznamovala svetovno humanistiko in kulturo – zlasti študij, ki povezujejo teorijo, družbeno kritičnost, historično materialistično analizo in zgodovinsko izkustvo –, a tudi povsem novih izvirnih del in zapostavljenih ali spregledanih tematik. Med novostmi so tudi študije s področij sociologije, filozofije, zgodovine, feminizma in pedagogike, aktualne socialnozgodovinske študije o evropocentrizmu, rasizmu in (neo)kolonializmu ter pričevanjsko, dokumentarno leposlovje.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: narocila@zalozba-sophia.si, T: 01 434 49 35

 

Založba UMco

Založba UMco je že več kot dvajset let aktivno prisotna na slovenskem knjižnem polju. Sprva smo izdajali pretežno filmske knjige, pred desetimi leti pa smo začeli vsebinsko širiti program. Sedaj lahko v naših zbirkah zasledite zlasti dela s področja stvarne literature, ki segajo vse od psihologije, družbeno-angažirane literature, žurnalistično-raziskovalnih del pa do biografsko-leposlovnih knjig.
Spletna stran založbe: https://www.bukla.si/umco/.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: prodaja@umco.si, T: 041 670 666

 

Založba Univerze na Primorskem

Založba Univerze na Primorskem izdaja znanstvene monografije in revije s področij edukacijskih ved, humanistike, managementa, naravoslovja, muzikologije, turizma in zdravstvenih ved. Pri njej objavljajo svoje raziskovalne dosežke tako raziskovalci z Univerze na Primorskem, kot tudi raziskovalci z drugih slovenskih in tujih ustanov. Večina izdaj Založbe Univerze na Primorskem je izdanih v prostem dostopu in so v elektronski obliki brezplačno dostopne na spletnih straneh.
Spletna stran založbe: https://www.hippocampus.si/.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: zalozba@upr.si, T: 040 626 994

 

Založba Univerze v Novi Gorici

Založba Univerze v Novi Gorici izdaja recenzirana znanstvena, strokovna in leposlovna dela.
Med znanstvenimi deli bi izpostavili knjigo Ljubim lepa pisma: dopisovanja avtoric slovenske moderne, ki prinaša izbor iz korespondenc vseh vidnejših slovenskih pisateljic moderne, ki so urednikovale ali objavljale v prvem slovenskem ženskem časopisu Slovenka. Izpostavili bi še knjigo JERA – JEzikovno RAzumevanje: test sposobnosti razumevanja stavkov v slovenskem jeziku, ki predstavlja prvi standardizirani test razumevanja stavkov, ki je povsem prilagojen slovenskemu jeziku.
Med leposlovnimi deli želijo Izpostaviti knjigo Ljubezen v pismih: dopisovanje med Felicito Koglot in Francem Pericem, Aleksandrija–Bilje, 1921–1932, prozni prevod izvirne pesnitve Tristan / Gottfried von Straßburg in za slovenski prostor zelo pomemben prevod viteškega romana Parzival / W. von Eschenbach, ki predstavlja 2. najpomembnejše evropsko srednjeveško literarno besedilo za Dantejevo mojstrovino.
Na spletni strani založbe je objavljenih kar nekaj prosto dostopnih znanstvenih publikacij v PDF, HTML ali e-Pub formatu.

Spletna stojnica: https://www.ung.si/sl/zalozba/.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: mirjana.frelih@ung.si, T: 05 331 52 20

 

ZRC SAZU, Založba ZRC

Matična založba Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti zalaga in izdaja izvirne znanstvene in strokovne monografije, prevode znanstvene literature, slovarje, kritične izdaje virov, znanstvene in strokovne revije, kartografska dela, strokovne priročnike itd. Hišni knjigarni, Knjigarna Azil na Novem trgu v Ljubljani in Knjigarna kavarna Maks na Delpinovi v Novi Gorici, poleg tega ponujata še širok nabor domačih in tujih naslovov z različnih področij družboslovja in humanistike. Za letošnji sejem smo vam pripravili ugodno ponudbo naših najnovejših naslovov. Toplo vabljeni k branju!

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: narocanje@zrc-sazu.si, T: 01 470 64 65