Organizacijski odbor letošnjega sejma Liber.ac

red. prof. dr. Mojca Smolej, prodekanja za kakovost in založništvo

mojca.smolej@ff.uni-lj.si

Maja Avsenik, vodja Knjigarne FF

maja.avsenik@ff.uni-lj.si

izr. prof. dr. Klara Ermenc Skubic, Oddelek za pedagogiko in andragogiko

klara.skubicermenc@ff.uni-lj.si

lekt. dr. Mateja Gaber, Oddelek za germanistiko

mateja.gaber@ff.uni-lj.si

izr. prof. dr. Matej Hriberšek, Oddelek za klasično filologijo

matej.hribersek@ff.uni-lj.si

Franci Iskra, fotograf

franci.iskra@ff.uni-lj.si

Irena Hvala, tehnična urednica Znanstvene založbe FF

irena.hvala@ff.uni-lj.si

Jure Preglau, vodja Znanstvene založbe FF

jure.preglau@ff.uni-lj.si

dr. Matevž Rudolf, predstojnik Založbe UL

Polona Šubelj, urednica Znanstvene založbe FF

polona.subelj@ff.uni-lj.si

mag. Eva Vrbnjak, urednica Znanstvene založbe FF

eva.vrbnjak@ff.uni-lj.si

Kristina Zajc Božič, samostojna strokovna delavka za spremljanje dejavnosti fakultete

kristina.zajc-bozic@ff.uni-lj.si