Organizacijski odbor letošnjega sejma Liber.ac

izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, prodekanja za kakovost in založništvo

barbara.pihlerciglic@ff.uni-lj.si

Maja Avsenik, vodja Knjigarne FF

maja.avsenik@ff.uni-lj.si

lekt. dr. Mateja Gaber, Oddelek za germanistiko

mateja.gaber@ff.uni-lj.si

red. prof. dr. Vojko Gorjanc, Oddelek za prevajalstvo FF

vojko.gorjanc@ff.uni-lj.si

Nika Ilić, fotografinja

nika.ilic@ff.uni-lj.si

asist. dr. Damjan Popič, Oddelek za prevajalstvo FF

damjan.popic@ff.uni-lj.si

Jure Preglau, vodja Znanstvene založbe FF

jure.preglau@ff.uni-lj.si

dr. Matevž Rudolf, predstojnik Založbe UL

Polona Šubelj, urednica Znanstvene založbe FF

polona.subelj@ff.uni-lj.si

mag. Eva Vrbnjak, urednica Znanstvene založbe FF

eva.vrbnjak@ff.uni-lj.si

asist. Manca Vinazza, Oddelek za arheologijo

manca.vinazza@ff.uni-lj.si

Kristina Zajc Božič, samostojna strokovna delavka za spremljanje dejavnosti fakultete

kristina.zajc-bozic@ff.uni-lj.si