V poletnem semestru leta 2023 je dr. Sašo Jerše s svojimi študenti pričel na Oddelku za zgodovino z novim predmetom Paleografija novega veka. Iz njihovega branja zgodovinskih virov iz časa med 15. in 18. stoletjem je izšlo berilo, ki bo prihodnjim generacijam študentov nepogrešljiv pripomoček za študij pisav tistega časa in dragocena vrata za vstop v tisti čas. Na dogodku bodo njegovi avtorji predstavili poti nastanka berila in poslušalce naučili prvih korakov v prebiranju usod krščanskih vitezov, upornih kmetov ter lepih punc in njihovih častilcev.
Sodelujejo: dr. Sašo Jerše, Lucija Pečnik, Klemen Bergant, Luka Dremelj

Sreda, 22. maj, ob 12.30, Foersterjev vrt za FF