Bralna vzgoja je pomemben del učnega načrta pri predmetu slovenščina, vendar učitelji zaradi učnih ciljev in omejenega časa učence le stežka navdušujejo za vseživljenjsko branje. Da bi lahko udejanjili to poslanstvo, učitelji lahko pripravijo dejavnosti za inovativno in ustvarjalno branje literature ter ustanovijo fakultativne bralne klube (bralne krožke, bralne skupine), kjer se učenci o knjigah lahko pogovarjajo povsem sproščeno.
Sodelujejo: dr. Alojzija Zupan Sosič, Nuša Dedo Lale, Jana Kreča, Iztok Osojnik; moderira Tatjana Jamnik

Sreda, 22. maj, ob 16.00, Foersterjev vrt za FF