Konferenca Univerzitetno založništvo

V okviru sejma Liber.ac 2019 bomo organizirali posvet o univerzitetnem založništvu, na katerem bomo skupaj z drugimi članicami UL poskusili določiti smernice za povezavo založniške dejavnosti članic UL v skupno univerzitetno založbo, tudi znotraj razmisleka o iniciativi Evropskega oblaka odprte znanosti. V okviru proučevanja možnosti za tesnejšo povezanost založniške dejavnosti med članicami UL bo Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete na pobudo Rektorata Univerze v Ljubljani in Znanstvene založbe Filozofske fakultete pripravil analizo založniške dejavnosti na vseh 26 članicah. Študentje bodo pod vodstvom prof. dr. Mihe Kovača in doc. dr. Ane Vogrinčič Čepič izvedli raziskavo, tudi s pomočjo spletne ankete. Rezultate ankete in podrobne analize bomo predstavili na Konferenci Univerzitetno založništvo v okviru 10. sejma akademske knjige Liber.ac maja 2019.

Osrednji poudarki:

  • Pregled primerov dobre prakse univerzitetnega založništva v tujini.
  • Predstavitev rezultatov predhodno izvedene analize založniške dejavnosti po fakultetah in akademijah UL.
  • Pomembnost sodelovanja v mednarodnih akademskih založniških združenjih (npr. Association of Learned and Professional Society Publishers, katere članica je Znanstvena založba Filozofske fakultete).
  • Presoja o ustreznosti uporabe odprtokodnih sistemov Open Journal Systems in Open Monograph Press, in sicer za vse odprtodostopne revije in e-monografije vseh članic UL. Mnogo članic nima ne znanja ne infrastrukture, da bi objavila publikacije v odprtem dostopu (kar bo od leta 2020 obveza za vse subvencionirane publikacije), zato bi bila na tem mestu dobrodošla pomoč s strani Rektorata UL.
  • Vzpostavitev spletne knjigarne za vse tiskane knjige, ki izhajajo v okviru UL, ki bi predstavljala dobro priložnost za distribucijo in promocijo knjig, saj mnoge članice sploh nimajo vzpostavljenega sistema prodaje.

ORGANIZATORJA: Znanstvena založba Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani in Rektorat Univerze v Ljubljani

DATUM: četrtek, 23. maj 2019 od 10.00 do 14.30.

KRAJ: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana. Predavalnica št. 34 (pritličje Filozofske fakultete). Zagotovljen bo tudi prenos dogodka v živo preko spleta (povezava je na zgornjem zavihku “Video prenos”).

JEZIK: Gostje iz tujine bodo predavali v angleškem jeziku. Moderator bo sodelujoče predstavil v slovenskem jeziku. Okrogla miza bo potekala v slovenščini.

PRIJAVA: Prijava na konferenco je obvezna in brezplačna ter je odprta do zapolnitve prostih mest. Prijavite se lahko na naslednji povezavi: PRIJAVA.

CILJNA PUBLIKA: zaposleni na članicah Univerze v Ljubljani (ali na drugih inštitucijah), ki se ukvarjajo z akademskim založništvom, uredniki znanstvenih revij in monografij, bibliotekarji …

KONTAKT: dr. Matevž Rudolf (znanstvena.zalozba@ff.uni-lj.si, +386 1 241 11 81)

UraTrajanjeIme, priimek, organizacijaTema/naslov predavanja
10.00 15 min.prof. dr. Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani,
prof. Boštjan Botas Kenda, prorektor Univerze v Ljubljani
Pozdravna nagovora
10.15–12.15

UNIVERZITETNO ZALOŽNIŠTVO V TUJINI

Moderira: prof. dr. Miha Kovač, profesor založniških študij na Filozofski fakulteti UL
30 min.prof. dr. Arūnas Gudinavičius, vodja založbe Univerze v VilniPredstavitev procesa združitve založniške dejavnosti Univerze v Vilni.
30 min.Jaimee Biggins, odgovorna urednica pri UCL PressPredstavitev delovanja in organiziranosti založbe University College London, prve angleške akademske založbe, ki objavlja izključno v odprtem dostopu.
30 min.prof. dr. Zoran Velagić, profesor založniških študijev na Filozofski fakulteti v OsijekuPregled trenutnega stanja na področju univerzitetnega založništva na Hrvaškem.
30 min.prof. dr. Angus Phillips, Oxford Brookes University, direktor Oxford International Centre for Publishing StudiesUniverzitetno založništvo v primerjavi z velikimi akademskimi založniki v mednarodnem okolju.
12.15–13.0045 min.Odmor za kavo
13.00–14.30

USTANAVLJANJE ZNANSTVENE ZALOŽBE UNIVERZE V LJUBLJANI
20 min.izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, prodekanja za kakovost in založništvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani,
dr. Matevž Rudolf, vodja Znanstvene založbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Predstavitev rezultatov analize založniške dejavnosti na Univerzi v Ljubljani.
80 min.prof. Boštjan Botas Kenda, prorektor Univerze v Ljubljani,
prof. dr. Miha Kovač, profesor založniških študijev na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
Pot do učinkovite znanstvene založbe Univerze v Ljubljani. Razprava na temo znanstvene založbe Univerze v Ljubljani.

Prof. dr. Arūnas Gudinavičius je doktoriral na Fakulteti za komunikacijske in informacijske znanosti na Univerzi v Vilni, kjer od leta 2007 tudi predava na Inštitutu za knjigarstvo in dokumentacijo. Raziskovalno se ukvarja z digitalnim založništvom, e-knjigami in interakcijo med človekom in računalnikom. Je avtor številnih znanstvenih člankov in več strokovnih monografij ter vodja založbe Univerze v Vilni.

Prof. Boštjan Botas Kenda je diplomiral iz založniške grafike na Istituto Europeo di Design v Milanu. Po študiju se je vključeval v izobraževalne procese kot predavatelj na različnih visokošolskih institucijah, tudi na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, kjer je bil leta 2002 izvoljen v naziv docenta za oblikovanje. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je pridobil pedagoško-andragoško izobrazbo. Leta 2010 se je zaposlil na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2013 je nastopil dekansko funkcijo. Oktobra 2017 je bil izvoljen za prorektorja Univerze v Ljubljani za področje umetniškega dela.

Prof. dr. Miha Kovač je doktor znanosti s področja bibliotekarstva. Med letoma 1985 in 2000 je bil sodelavec več slovenskih knjižnih in časopisnih založb, mdr. je bil odgovorni urednik Mladine in glavni urednik v založbah DZS in Mladinska knjiga. Od leta 2000 je profesor založniških študij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s knjigo kot medijem in svetovnimi knjižnimi trgi. Je vodja raziskovalnega projekta Učbeniki in družba znanja, sodeluje v mednarodnem programu ECMAP, je svetovalec Svetovne banke za področje učbenikov v Gruziji in svetovalec fondacije Soros za področje učbenikov v Črni gori.

Prof. dr. Roman Kuhar je doktor socioloških znanosti. Med letoma 2000 in 2009 je bil zaposlen na Mirovnem inštitutu kot raziskovalec in sourednik Poročila skupine za spremljanje nestrpnosti. Leta 2008 je za Fundamental Rights Agency pripravil nacionalno poročilo za Slovenijo o družbenem položaju glede homofobije in diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti v članicah EU. Med letoma 2011 in 2014 je bil član upravnega odbora Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE). Je avtor vrste znanstvenih člankov in več monografij (Medijske podobe homoseksualnosti, Na križišču diskriminacije …). Je urednik asistent pri reviji Social Politics (Oxford Journals) in član uredništva Journal of LGBT youth. Od leta 2017 je dekan Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Jaimee Biggins pri UCL Press ureja znanstvene monografije, učbenikove in revije. Pred tem je bila pri Oxford University Press (v Oxfordu in New Yorku) vodja produkcije. Kot urednica je sodelovala tudi z drugimi založbami, med drugim s Thieme in Hodder Headline.

Prof. dr. Angus Phillips je direktor Mednarodnega centra za založništvo v Oxfordu (International Centre for Publishing Studies). Diplomiral je na univerzah v Oxfordu in Warwicku, preden se je pridružil Univerzi Oxford Brookes, je sodeloval z Oxford University Press. Deluje kot svetovalec za založništvo in je avtor več strokovnih monografij (Inside Book Publishing, Turning the Page: The evolution of the book. Bil je član Evropskega svetovalnega odbora Princeton University Press in je glavni urednik revije Logos.

Izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani doktorirala leta 2009. Njena osrednja področja raziskovanja so španski glagol, analiza diskurza ter jezikovna pragmatika. Posveča se tudi kontrastivnim analizam izražanja evidencialnosti in epistemične modalnosti v španščini in slovenščini. Pedagoško se ukvarja z oblikoslovjem, skladnjo in besedotvorjem ter jezikovno pragmatiko in analizo diskurza. Je soavtorica univerzitetnih učbenikov, slovensko-španskih in špansko-slovenskih slovarjev in španske slovnice za slovenske govorce, znanstvenih člankov in poglavij v monografijah. Je članica uredniškega odbora znanstvenih revij Verba Hispanica (Univerza v Ljubljani) in Glosema (Univerza v Oviedu, Španija) in članica znanstvenega odbora revije Beoiberística (Univerza v Beogradu). Bila je članica mednarodne raziskovalne skupine UPSTAIRS na Univerzi Autónoma v Madridu, od decembra 2018 pa je članica mednarodne raziskovalne skupine DILE (Discurso y Lengua española), prav tako na Univerzi Autónoma v Madridu. Od oktobra 2017 je prodekanja za kakovost in založništvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Dr. Matevž Rudolf je diplomiral na Oddelku za sociologijo in Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2012 doktoriral s tezo o sodobni filmski adaptaciji v slovenski kinematografiji. Zaposlen je bil pri založbi UMco, kjer je  delal kot glavni urednik revije Premiera. Od leta 2010 je vodja Znanstvene založbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Prof. dr. Zoran Velagić je izredni profesor za zgodovino knjigarstva in založniške študije na Oddelku za informacijsko znanost Filozofske fakultete Univerze v Osijeku. Raziskovalno se posveča zgodovini knjigarstva, branju in založništvu, družbenemu kontekstu sodobnega založništva, razvoju e-knjig in teoriji založništva. Je urednik Libellariuma, znanstvene revije za raziskovanje pisanja, knjigarstva in institucij kulturnega spomina. Objavil je več znanstvenih člankov v hrvaškem in angleškem jeziku ter monografiji Avtor in avtor (2010) in Uvod v založništvo (2013).

Prijava na konferenco je obvezna in brezplačna ter je odprta do zapolnitve prostih mest. 

Prijavite se lahko na tej povezavi: PRIJAVA.

Video posnetek konference Univerzitetno založništvo

 

Prvi del: 
[lyte id=”R6dGgGbiT_k” /]

Drugi del:
[lyte id=”U2JKEbu7dIM” /]