Organizacijski odbor letošnjega sejma Liber.ac

prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, prodekanja za kakovost in založništvo

barbara.pihlerciglic@ff.uni-lj.si

prof. dr. Martin Germ

martin.germ@ff.uni-lj.si

prof. dr. David Limon, predstojnik Oddelka za prevajalstvo

david.limon@ff.uni-lj.si

dr. Damjan Popič

damjan.popic@ff.uni-lj.si

dr. Matevž Rudolf, vodja Znanstvene založbe FF

znanstvena.zalozba@ff.uni-lj.si

Jure Preglau

jure.preglau@ff.uni-lj.si

Eva Vrbnjak

eva.vrbnjak@ff.uni-lj.si

Maja Avsenik, vodja Knjigarne FF

maja.avsenik@ff.uni-lj.si

Kristina Zajc Božič, samostojna strokovna delavka za spremljanje dejavnosti FF

kristina.zajc-bozic@ff.uni-lj.si