Posvet o spreminjanju vrednotenja raziskovalne dejavnosti

Organiziramo v okviru Evropske noči raziskovalcev 2020 (Humanistika, to si ti!) (27. 11. 2020).

OSREDNJI POUDARKI POSVETA O SPREMINJANJU VREDNOTENJA RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI:

  • Deklaracija DORA
  • Evropske smernice 
  • Primeri dobrih praks iz tujine
  • Slovenski okvir 

DATUM: petek, 27. november 2020, od 10.00 do 14.00

KRAJ: Posvet bo potekal preko aplikacije Zoom z neposrednim prenosom na YouTube (dostopno na zavihku “YouTube”). 

JEZIK: Gostje iz tujine bodo predavali v angleškem jeziku. Moderatorji bodo sodelujoče predstavili v slovenskem jeziku.

PRIJAVA: Prijava na posvet preko Zoom aplikacije je obvezna in brezplačna (PRIJAVA)Prijavljeni boste pred posvetom na e-pošto prejeli Zoom povezavo. Na zavihku “YouTube” bo možno spremljati neposredni prenos na YouTube (prijava ni potrebna).

VPRAŠANJA: Vaša vprašanja za sodelujoče lahko predhodno pošljete na znanstvena.zalozba@ff.uni-lj.si

CILJNA PUBLIKA: Visokošolski učitelji in raziskovalci z vseh področij znanosti, slovenski založniki znanstvenih publikacij, osrednji specializirani informacijski centri (OSIC), knjižničarji

ORGANIZATORJA: Rektorat Univerze v Ljubljani (v okviru projekta OpenAIRE-Advance) in Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

MODERATORKA POSVETA: izr. prof. dr. Jasna Mažgon, prodekanja Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

KONTAKT: dr. Mojca Kotar (mojca.kotar@uni-lj.si, +386 1 241 86 79) in dr. Matevž Rudolf (znanstvena.zalozba@ff.uni-lj.si, +386 1 241 11 81)

San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA; prevod):

Leiden Manifesto for Research Metrics

The Metric Tide

EVROPA

 KITAJSKA

ZDA

UraTrajanjeSodelujočiTema/naslov
10.00–10.10 10 min.prof. dr. Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete Univerze v LjubljaniNujnost spremembe vrednotenja raziskovalne dejavnosti
10.10–10.4030 min.prof. dr. Stephen Curry, vodja usmerjevalnega odbora Sanfranciške deklaracije o vrednotenju raziskovalne dejavnosti (DORA)DORA – Sanfranciška deklaracija o vrednotenju raziskovalne dejavnosti
    
10.40–11.1030 min.prof. ddr. René von Schomberg, Evropska komisija, Generalni direktorat za raziskave in inovacijeVrednotenje raziskovalnega dela z vidika odprte znanosti
    
11.10–11.4030 min.dr. Nele Bracke, Univerza v Ghentu, Oddelek za raziskovanjePolitika Univerze v Ghentu glede raziskovanja in vrednotenja karier raziskovalcev
    
11.40–12.1535 min.Odmor
12.15–12.3015 min.dr. Tomaž Boh, generalni direktor Direktorata za znanost Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
MIZŠ o vrednotenju raziskovalne dejavnosti
12.30–12.4515 min.izr. prof. dr. Robert Repnik, direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike SlovenijeARRS o vrednotenju raziskovalne dejavnosti
12.45–13.4560 min.MODERATORKA: prof. dr. Janja Hojnik, prorektorica Univerze v Mariboru
dr. Tomaž Boh, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
izr. prof. dr. Robert Repnik, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
prof. dr. Jurij Jaklič, Ekonomska fakulteta in Habilitacijska komisija Univerze z v Ljubljani
znan. sod. dr. Tea Romih, Kemijski inštitut in Mlada akademija
Pogovor o spreminjanju vrednotenja raziskovalne dejavnosti
13.45izr. prof. dr. Jasna Mažgon, prodekanja Filozofske fakultete Univerze v LjubljaniZaključek

Dr. Tomaž Boh je od leta 2009 zaposlen na ministrstvu pristojnem za znanost. V začetku je opravljal delo vodje Sektorja za znanost na Direktoratu za znanost resornega ministrstva, v letih 2015–2018 pa je bil na funkciji državnega sekretarja, pristojnega za znanost in visoko šolstvo. Pred tem je bil dve leti zaposlen pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost, kjer je bil zadolžen za izdelavo analiz s področja znanstvene politike, spremljal je indikatorje raziskovalne in razvojne politike ter opravljal številne druge pomembne naloge. Trenutno opravlja funkcijo generalnega direktorja Direktorata za znanost na resornem ministrstvu.

Dr Nele Bracke je višja svetovalka za raziskovalno politiko na Oddelku za raziskovanju na Univerzi v Ghentu. Poglavitna področja njenega zanimanja so vidiki človeških virov za raziskovalce, kultura raziskovanja in vrednotenje raziskovalnega dela. S sodelavko z Oddelka za raziskovanje skrbita za izvajanje strategije za razvoj karier raziskovalcev (HRS4R). Je tudi ena od izobraževalk univerze za raziskovalno integriteto. Od leta 2007 do leta 2018 je bila zaposlena v Doktorski šoli Univerze v Ghentu kot svetovalka in vodja programa izobraževanja o prenosljivih veščinah za doktorske študente. Pred pridružitvijo Oddelku za raziskovanje je Dr Nele Bracke delovala kot raziskovalka in predavateljica na Oddelku za zgodovino Univerze v Ghentu.

Prof. dr. Stephen Curry je pomočnik rektorja za enakost, raznolikost in vključenost na londonski univerzi Imperial College ter redni profesor za strukturno biologijo na Oddelku za vede o življenju. Njegovo raziskovalno delo in poučevanje že dolgo spremlja veliko zanimanje za večjo vlogo znanosti v družbi. Prof. Curry je aktiven v vključevanju javnosti v znanost, pripravil in predstavil je več videov o znanosti. Zelo ga zanima znanstvena politika, še posebej financiranje raziskovalne dejavnosti, vrednotenje raziskovanja in uporaba ter zloraba metrik kot tudi znanstveno objavljanje. Vodi usmerjevalni odbor Sanfranciške deklaracije o vrednotenju raziskovalne dejavnosti (DORA). O znanosti in življenju v znanosti je veliko pisal za časopis Guardian in na svojem blogu Reciprocal Space.

Prof. dr. Janja Hojnik je diplomirana pravnica in ekonomistka, doktorica pravnih znanosti z opravljenim pravniškim državnim izpitom, redna profesorica prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in Jean Monnet Chair profesorica prava EU. Prorektorica Univerze v Mariboru za kakovost, kadre in pravne zadeve (2018-2022). Pred tem prodekanica za raziskovalno dejavnost in mednarodne odnose (2015-2018) in vodja doktorskega študija (2016-2018) na Pravni fakulteti UM. Raziskovalno in pedagoško dela na področju prava EU. Pobudnica pristopa k DORI na UM, udeleženka različnih dogodkov in projektov o vrednotenju raziskovalne dejavnosti, zlasti na področju prava. Soavtorica prve monografije o ocenjevanju pravne znanosti v Evropi (Edward Elgar, 2019). Najbolj nedavno avtorica članka z naslovom “What Shall I Compare Thee to? Legal Journals, Impact, Citation and Peer Rankings”, ki bo objavljen v reviji Legal Studies (Cambridge University Press).

Prof. dr. Jurij Jaklič je redni profesor poslovne informatike na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Diplomiral je iz uporabne matematike na Univerzi v Ljubljani, magistriral na Univerzi v Houstonu (ZDA), doktoriral s področja managementa informatike na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s področji kakovosti informacij, privzemanjem, sprejemanjem in poslovno vrednostjo poslovnega obveščanja in analitike, managementa poslovnih procesov in digitalne preobrazbe. Je (so)avtor več kot 100 člankov in raziskovalnih poročil. Številni so bili objavljeni v mednarodnih znanstvenih revijah, kot so npr. International Journal of Information Management, Information systems management, Journal of Strategic Information Systems, Decision Support System, Supply Chain Management, Information Research in Simulation. Sodeloval je kot vodja ali član projektne skupine na več raziskovalnih in svetovalnih projektih s področij poslovnega obveščanja in analitike, prenove poslovnih procesov in strateškega načrtovanja informatike.

Prof. dr. Roman Kuhar je doktor socioloških znanosti. Med letoma 2000 in 2009 je bil zaposlen na Mirovnem inštitutu kot raziskovalec in sourednik Poročila skupine za spremljanje nestrpnosti. Leta 2008 je za Fundamental Rights Agency pripravil nacionalno poročilo za Slovenijo o družbenem položaju glede homofobije in diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti v članicah EU. Med letoma 2011 in 2014 je bil član upravnega odbora Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE). Je avtor vrste znanstvenih člankov in več monografij (Medijske podobe homoseksualnosti, Na križišču diskriminacije …). Je urednik asistent pri reviji Social Politics (Oxford Journals) in član uredništva Journal of LGBT youth. Od leta 2017 je dekan Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Izr. prof. dr. Jasna Mažgon je profesorica za pedagoško metodologijo na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja z raziskovalno metodologijo na področju vzgoje in izobraževanja in kot metodologinja sodeluje z različnimi strokovnimi inštitucijami, ki se v Sloveniji ukvarjajo z razvojem vzgojnoizobraževalnega sistema. Je članica Sveta za kakovost in evalvacije pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport. Od leta 2017 je prodekanja za doktorski študij in znanstvenoraziskovalno delo na Filozofski fakulteti UL. 

Izr. prof. dr. Robert Repnik deluje kot izredni profesor s področja fizike na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Na področju raziskovalnega dela se ukvarja s področjem fizike tekočih kristalov in didaktike fizike. Je prejemnik bronastega in srebrnega znaka Univerze v Mariboru ter bronastega in zlatega priznanja Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Od leta 2020 je prodekan za sodelovanje z gospodarstvom, mednarodne odnose in pedagoške študijske programe na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Z oktobrom 2020 je nastopil mesto direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.

Dr. Tea Romih je leta 2016 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani doktorirala s področja nanotoksikologije. Avgusta 2019 se je po treh letih dela zunaj akademske sfere zaposlila kot raziskovalka na Odseku za analizno kemijo Kemijskega inštituta. Od leta 2016 je aktivna v Društvu doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere – Mlada akademija, ki mu trenutno tudi predseduje. Društvo Mlada akademija je vključeno v Evropski svet doktorskih kandidatov in mladih raziskovalcev – Eurodoc. Tako Eurodoc kot Mlada akademija se zavzemata za napredne prakse odprte znanosti in vrednotenja raziskovalne dejavnosti ter sta podpisnika Deklaracije DORA. Dr. Tea Romih je je Deklaracijo DORA leta 2019 tudi prevedla v slovenski jezik.

Prof. ddr. René von Schomberg  je specialist s področja znanstvenih in tehnoloških študij ter filozof. Je (so)avtor 14-ih monografij. Na University of Twente (Nizozemska) je doktoriral s področja znanstvenih in tehnoloških študij, na Goethe University (Frankfurt na Majni) pa s področja filozofije. V letu 2007 je bil štipendist Evropske unije na George Mason University (ZDA), od leta 1998 pa sodeluje z Evropsko komisijo (Generalni direktorat za raziskave in inovacije), kjer je trenutno vodja skupine Odprta znanost. Je tudi gostujoč profesor na Technical University Darmstadt (Nemčija). Redno piše blog.

Prijava na posvet ni več mogoča. Video posnetek posveta si lahko ogledate na zavihku YouTube.

Video posnetek Posveta spreminjanje vrednotenja raziskovalne dejavnosti