Prijava na posvet spreminjanje vrednotenja raziskovalne dejavnosti