Zapisovanje tujih prevzetih imen v slovenščini lahko predstavlja tudi izziv. Če nas zanima, kako sklanjamo ali tvorimo pridevnike iz imen, pri katerih bi na videz pričakovali enake rešitve (npr. Marx, Citeaux, Mont Ventoux), si lahko uspešno pomagamo s pravopisom oziroma pravili za prevzemanje iz tujih jezikov. Na delavnici se bomo ob spopadanju s primeri iz prakse seznanili, kako uporabno pomagalo pri reševanju izzivov je lahko pravopis.

Sodelujoči: dr. Urška Vranjek Ošlak, dr. Helena Dobrovoljc

Torek, 23. maj 2023, ob 14. uri, Foersterjev vrt za FF