Sodobna samopredstavitvena besedila mladih iskalcev ljubezni so za jezikoslovce, ki se infiltrirajo na zmenkarske portale, odličen vir za raziskovanje njihovega avtentičnega diskurza. Razkrivajo pestrost njihove leksike – od vulgarizmov, anglicizmov do kreativnih besednih iger, skladnje, rabe pribesedilnih prvin – od emotikonov, emodžijev do profilnih fotografij, in način prilagajanja njihovega jezika možnostim sodobnega elektronskega medija. Šele dobro poznavanje jezikovnih navad slovenskih mladostnikov nam namreč omogoča kvalitetno načrtovanje ciljev pouka slovenščine v prihodnje.

Sodelujoči: Jan Černetič