Kontakt

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Slovenija
tel: +386 1 241 11 37
maja.avsenik@ff.uni-lj.si

Liber.ac

Filozofska fakulteta
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Slovenija