SEZNAM ZALOŽB, KI SO SODELOVALE NA SPLETNEM KNJIŽNEM SEJMU LIBER.@C 2021

Annales ZRS, znanstvena založba ZRS KoperAvrora AS, distribucija in založništvo, d.o.o.Beletrina, zavod za založniško dejavnostČasopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijoDruštvo slovenskih književnih prevajalcevDruštvo za teoretsko psihoanalizo / Inštitut za narodnostna vprašanja / Kulturno-umetniško društvo Pólice DuboveLUD Literatura / Revija Razpotja / Slovenska maticaStudia Humanitatis / UL – Akademija za gledališče, radio, film in televizijo / UL – Akademija za likovno umetnost in oblikovanje / UL – Biotehniška fakulteta / UL – Botanični vrt Univerze v Ljubljani / UL – Fakulteta za arhitekturo / UL – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo / UL – Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo / UL – Fakulteta za računalništvo in informatiko / UL – Fakulteta za šport / UL – Veterinarska fakulteta / UL – Založba Fakultete za družbene vede / UL – Založba Fakultete za matematiko in fiziko / UL – Založba Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani / UL – Založba Fakultete za upravo / UL – Založba Naravoslovnotehniške fakultete / UL – Založba Pedagoške fakultete / UL – Založba Pravne fakultete / UL – Založba Teološke fakultete / UL – Založništvo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani / UL – Znanstvena založba Filozofske fakulteteUniverzitetna založba Univerze v Mariboru / VigeVageKnjige, zavod za literarno založništvo in druge svobodeZaložba /*cf.Založba INZ / Založba KrtinaZaložba KUD LogosZaložba LibrisZaložba Malinc / Založba Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije, ToKnowPress / Založba ModrijanZaložba SophiaZaložba UMcoZaložba Univerze na PrimorskemZaložba Univerze v Novi GoriciZaložba ZRCZgodovinski arhiv Ljubljana

Annales ZRS, znanstvena založba ZRS Koper

Annales ZRS objavlja nove relevantne študije uglednih slovenskih in mednarodnih raziskovalcev in raziskovalk, pri čemer so osnovna vsebinska usmeritev interdisciplinarnost, primerjalne in medkulturne študije, usmerjenost v večkulturni prostor v stiku, mediteranski, širši slovenski in evropski prostor. Založba izdaja pestro izbiro znanstvenih monografij z različnih znanstvenih področij ter dve znanstveni reviji: Poligrafi in Annales Kinesiologiae.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: zalozba-annales@zrs-kp.si

Avrora AS, distribucija in založništvo, d.o.o.

Avrora AS je distribucijsko podjetje, ki ga sestavljajo ljudje s 5 do 25-letnimi izkušnjami na področju knjigotrštva. Naša želja je zadovoljiti potrebo po kakovostnem branju in vzbuditi pri ljudeh različnih starosti ponovno zanimanje za knjige. Za tokratni sejem smo pripravili izbor knjig o filozofiji, družboslovju, mentorstvu, itd. Ker cenimo vašo strast do branja, vas vabimo na našo virtualno stojnico z izdajami po sejemskih cenah.
Spletna stran: https://www.galarna.si/.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: info@galarna.si, T: 040 922 522

Beletrina, zavod za založniško dejavnost

Založba Beletrina ponuja vrhunski literarni in humanistični knjižni program. Pod okriljem založbe nastajata literarna zbirka Beletrina in humanistična zbirka Koda, spremljajo pa ju tudi druge zanimive in estetsko vznemirljive knjižne izdaje. Vabljeni ste, da si na njihovi spletni strani ogledate ponudbo zanimivih naslovov. Še posebej vas želijo opozoriti na pred kratkim izdane knjige: Nebesni dih, južnoafriškega antropologa Lyalla Watsona, Razvoj osebnosti, zbirka dela o otroški psihologiji Carla Gustava Junga, ter izjemna knjiga arhitektov Špele Kuhar in Roberta Potokarja, Zgodbe slovenske arhitekture.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: prodaja@zalozba.org

Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo

Gre za uveljavljeno družboslovno in humanistično znanstveno revijo, ki jo je v času študentskih nemirov v začetku sedemdesetih let ustanovila skupina radikalnih študentov in mlajših intelektualcev z namenom, da odprejo teoretski forum, kjer bo lahko nastopala tista znanost, ki se hoče oblikovati v toku refleksije najaktualnejših družbenih gibanj. Revija je danes zavezana kritični obravnavi radikalnih pristopov in teorij družbenih gibanj in alternativnih političnih praks, socialno-ekoloških vprašanj, kulturnih študij in študij spola, znanstveno-tehnoloških sprememb, medijskih in komunikacijskih teorij, rizičnih tehnologij, socialno-pedagoških tem, marginalnosti, odvisnosti, hendikepiranosti itd., ki so jih obravnavali domači in tuji avtorji različnih strok.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: ckzsi@ckz.si, T: 040 223 380

Društvo slovenskih književnih prevajalcev

Društvo slovenskih književnih prevajalcev je strokovno združenje, ki skrbi za ohranjanje visoke ravni prevajalskega dela in uveljavitev stroke ter za stike med prevajalci in njihovo seznanjanje s teoretičnimi, zgodovinskimi, socialnimi in praktičnimi vidiki prevajalstva. Svoje cilje uresničuje (med drugim) s prirejanjem literarnih in debatnih večerov, strokovnih srečanj, predavanj, posvetovanj ipd., s spodbujanjem mednarodne študijske izmenjave prevajalcev, s sodelovanjem z drugimi kulturnimi, izobraževalnimi in strokovnimi organizacijami in ustanovami v Sloveniji in tujini, z izdajanjem publikacij o prevajalstvu in sodelovanjem pri tovrstnih publikacijah drugih izdajateljev.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: dskp@dskp-drustvo.si

Društvo za teoretsko psihoanalizo

Društvo za teoretsko psihoanalizo je bilo kot založba ustanovljeno konec osemdesetih let in je prevzelo izdajanje knjižne zbirke Analecta ter izdajanje revije Problemi. Obe danes odmevno posegata v mednarodni prostor. V zbirki Analecta, ki se ponaša z več kot 150 knjižnimi naslovi, so prvič izšle mnoge knjige Slavoja Žižka, ki so bile zatem prevedene v številne jezike, prav tako knjige Mladena Dolarja in Alenke Zupančič, ki so skupaj z Žižkovimi deli uveljavile danes po svetu široko znano ‘ljubljansko lacanovsko šolo’. Stalnice založbe so poleg izdajanja originalnih del domačih avtorjev tudi prevajanje klasičnih filozofskih del, temeljnih sodobnih teoretskih del, izdajanje mladih avtorjev ter skrb za širše področje humanistike, kulturnih študij, politične teorije, literarne in filmske teorije itd.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: analecta@drustvo-dtp.si

Inštitut za narodnostna vprašanja

Knjižnica Inštituta za narodnostna vprašanja (ustanovljena l. 1925 v okviru tedanjega Manjšinskega inštituta) je specialna knjižnica (najstarejša svoje vrste v Evropi), ki hrani in obdeluje gradivo (monografske in serijske publikacije) s področja etničnosti, manjšin, nacionalizma, zamejstva, mednacionalnih odnosov, mednarodnega prava, kulture, zgodovine in sociolingvistike. Knjižnica obsega več kot 50.000 enot monografskih in serijskih publikacij v različnih jezikih, med njimi tudi redke in dragocene knjige iz 19. in začetka 20. stoletja, ki jih nima nobena druga knjižnica v Sloveniji. Vabljeni na našo spletno stojnico, kjer vas čakajo ugodni knjižni popusti.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: sofija.zver@guest.arnes.si

Kulturno-umetniško društvo Pólice Dubove

Založba KUD Pólice Dubove izdaja kvalitetno prevodno leposlovje pa tudi izvirna leposlovna in humanistična dela, ki bralca spodbujajo k razmišljanju. Verjamemo, da je prihodnost branja v kvalitetni literaturi, ki odpira prostor za bralca in njegovo imaginacijo, saj branje razvija človekove spoznavne in ustvarjalne zmožnosti. Temu merilu sledimo pri izboru knjig, ki jih izdajamo. Dela iz naše knjižne bere zadovoljijo tako knjigožere kot tudi najzahtevnejše literarne sladokusce. Naše knjige bralca spremljajo še dolgo po končanem branju.
KUD Pólice Dubove je tudi soorganizator Cikla češkega in slovaškega filma, v okviru katerega si lahko 18. 5. ogledate češki film Vsi dobri rojaki (1969).

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: drustvo@policadubova.org, T: 031 571 541

LUD Literatura

LUD Literatura je literarno-umetniško društvo, ki izdaja revijo Literatura in ima obsežen knjižni program. Vabijo vas k nakupu del iz zbirk Novi pristopi in Labirinti, po akcijski ceni so med drugim dostopne biografija Dostojevskega Ljudmile Saraskine in zbornik Dostojevski in jaz, nova knjiga Toma Virka Literatura in etika in njena predhodnica Etični obrat v literarni vedi ter na sveže izdani esejistični deli W. H. Audna in Paula Valéryja.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: ludliteratura@yahoo.com

Revija Razpotja

Revija Razpotja je četrtletnik s poglobljenimi članki o družbenih in kulturnih vprašanjih, ki neprekinjeno izhaja že od leta 2010. V reviji se srečujejo različna stališča o temah, ki krojijo naš vsakdan, a večinoma ostanejo brez temeljitega premisleka. Vsaka številka je posvečena široko zastavljeni temi, ki jo želimo osvetliti iz različnih stališč in v skladu z različnimi pristopi. Revijo Razpotja izdaja Društvo humanistov Goriške. V času spletnega sejma Liber.ac bodo kupcem v spletni knjigarni Zveze Modro-bela ptica na voljo revije in posebne izdaje z dodatnim 10-odstotnim popustom (velja tudi za izdaje po že znižani ceni) z vpisom kode 9999.
Spletna stran: razpotja.si.
Spletno naročanje na revijo: razpotja.si/naroci-se.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: info@razpotja.si, T: 040 630 960 (Katja)

Slovenska matica

Namesto na našo stojnico pod krošnjo večstoletnega ginka, vas tudi letos vabimo v Matično spletno knjigarno, kjer vas čaka še večji izbor, pravzaprav vse naše knjige iz zaloge, preko 300 knjižnih naslovov z različnih področij izvirnih domačih del in prevodov; filozofije, zgodovine, umetnostne zgodovine, leposlovja, humanistike, naravoslovja, razprav, spominov… Ponujamo vam jih kar 30 % ceneje in poravnamo strošek poštnine.
Vabimo vas k nakupu knjig, branju in odkrivanju novega. Poskrbimo za lepoto duha. Knjiga bo obstala, tako kot je in bo obstala Matica ustanovljena pred 157 leti. Tudi z vašo pomočjo.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: prodaja@slovenska-matica.si, T: 01 422 43 40

Studia Humanitatis

Založba Studia Humanitatis prinaša že več kot 35 let na slovenska tla kvalitetne in temeljne prevode najpomembnejših in najvidnejših svetovnih avtorjev humanistike in družboslovja – od filozofije, sociologije, zgodovine, do kulture in umetnosti, političnih ved, ekonomije, prava, psihologije in psihoanalize, antropologije, etnologije, itd. Teh naslovov je več kot 250, zbrani so v Zeleni zbirki, ki je zaščitni znak založbe Studia Humanitatis. Založba SH vpeljuje v slovensko humanistiko in družboslovje (in s tem v kulturo in družbo) sodobne miselne tokove, načine raziskovanja in besedišče, postopke in problematiko dejavne teorije v vedah, ki oblikujejo in kultivirajo sodobnega človeka in družbo.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: studia.humanitatis@guest.arnes.si

UL – Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Založniška dejavnost na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani poteka predvsem v okviru raziskovalnega programa Gledališke in medumetnostne raziskave. Znanstvene monografije so objavljene v sodelovanju z znanstvenimi založbami s področja humanistike (Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aristej) in založbami, ki so specializirane za področje gledališča in scenskih umetnosti (Slovenski gledališki inštitut, Maska, MGL). Več informacij o objavah lahko najdete tukajV času sejma nudijo 25 % popust na knjige. Naročila sprejemajo na e-naslov knjigarna@ff.uni-lj.si.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: knjigarna@ff.uni-lj.si

UL – Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani s svojo založniško dejavnostjo že več kot šest desetletij beleži študijske procese, dokumentira razvoj likovnih poetik ter zgodovino ustanove in njene idejne premene v času. Poleg katalogov zaključnih in drugih razstav objavlja predvsem raziskave v polju likovne teorije in tehnologije ter študije sodobne umetnosti in njenega konteksta.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: knjiznica@aluo.uni-lj.si

UL – Biotehniška fakulteta

Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani izdajajo literaturo za potrebe študijskega procesa na fakulteti. Izdaje obsegajo znanstvene knjige, učbenike, navodila za laboratorijske vaje, zbirke nalog in druge vrste študijskih gradiv in pokrivajo široko področje biotehniških ved (agronomija, biologija, biotehnologija, lesarstvo, gozdarstvo, krajinska arhitektura, mikrobiologija, prehrana, živilstvo ter zootehnika). Poleg tega na Biotehniški fakulteti izdajajo tudi znanstvene revije s področja, nekatere izdajajo v sodelovanju z drugimi inštituti. Pomembnejše znanstvene revije so: Acta Agriculturae Slovenica, Acta Silvae et Ligni, Les, Natura Sloveniae, Zbirka Studia Forestalia Slovenica. V času sejma nudijo 10 % popust.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: cbk@bf.uni-lj.si

UL – Botanični vrt Univerze v Ljubljani

Botanični vrt Univerze v Ljubljani obratuje že več kot 210 let in deluje v okviru Biotehniške fakultete UL. Kot vrt domovinske flore ohranja tradicijo raziskovanja avtohtone slovenske flore in to objavlja v svojih publikacijah. Vse publikacije so dvojezične in bogato opremljene s fotografijami. Med novejšimi raziskavami so senožeti, endemične vrste, ohranjanje rastlinskih vrst, narcise v Sloveniji itd. Med publikacijami so posebej zanimive tiste o vrtu in rastlinstvu Slovenije.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: info@botanicni-vrt.si T: 01 427 12 80

UL – Fakulteta za arhitekturo

Poslanstvo založniške dejavnosti na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani je produkcija in založništvo znanstvene in strokovne literature s področij arhitekture, urbanizma in kulturne dediščine kot sooblikovalke kakovostnega bivanjskega okolja. V času sejma nudijo 25 % popust na knjige. Naročila sprejemajo na e-naslov knjigarna@ff.uni-lj.si.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: nika.grabar@fa.uni-lj.si

UL – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Vsebinsko je dejavnost Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani razdeljena na osem področij: geodezija, komunalno gospodarstvo in prostorsko planiranje, materiali in konstrukcije, operativno gradbeništvo, promet in prometne gradnje, hidrotehnika, gradbena informatika in osnovni predmeti. Uresničuje se v 21 pedagoško-raziskovalnih enotah (PRE), 2 laboratorijih in 3 inštitutih. Na fakulteti si prizadevajo za posredovanje aktualnih znanj strokovni in splošni javnosti v obliki strokovnih monografij v tiskani obliki, ki so hkrati visokošolski učbeniki. Kratka predstavitev sleherne monografije je tukaj. Nakup izvedete preko naročilnice, ki jo posredujete na kontaktni naslov.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: knjiznica@fgg.uni-lj.si

UL – Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Založba Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani je neprofitna organizacijska enota fakultete, ki se ukvarja z izdajanjem literature za potrebe študijskega procesa na fakulteti. Izdaje obsegajo učbenike, navodila za laboratorijske vaje, zbirke nalog in druge vrste študijskih gradiv. Izdana literatura je na voljo študentom FKKT v interni knjigarni. Založba tudi vzpodbuja učitelje, da študijska gradiva pišejo v slovenskem jeziku in tako s pisano besedo razvijajo strokovni jezik.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: barbara.modec@fkkt.uni-lj.simateja.skerjanc@fkkt.uni-lj.si

UL – Fakulteta za računalništvo in informatiko

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani v okviru Založbe FRI opravlja založniško dejavnost, povezano z izobraževalnimi in razvojnimi ter raziskovalnimi programi z izdajanjem študijske, strokovne in znanstvene literature.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: mateja.skerjanc@fkkt.uni-lj.si

UL – Fakulteta za šport

Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani izdaja publikacije s področja športa.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E:

UL – Veterinarska fakulteta

Na Veterinarski fakulteta Univerze v Ljubljani v okviru knjižnice skrbijo za izdajanje in prodajo učbenikov študentom veterine in vsem ostalim zainteresiranim bralcem. Na fakulteti izhaja tudi znanstvena revija z naslovom Slovenski veterinarski zbornik.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: knjiznicavf@vf.uni-lj.si

UL – Založba Fakultete za družbene vede

Založbo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani je kot svojo organizacijsko enoto leta 1995 ustanovil senat fakultete. Utemeljena je na neprofitni osnovi kot dopolnilo in podpora izobraževalnim in raziskovalnim dejavnostim fakultete. Programsko je založba FDV usmerjena predvsem v izdajanje znanstvenih in strokovnih del domačih in tujih avtorjev s področja pedagoške in raziskovalne dejavnosti fakultete ter v zadovoljevanje potreb študentov FDV po študijski literaturi. Letno v okviru 18 knjižnih zbirk izide približno 30 novih knjig. Od leta 2009 poleg klasičnih tiskanih knjig izdajajo tudi elektronske knjige. Trenutno je na voljo preko 100 e-knjig.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: zalozba.fdv@fdv.uni-lj.si

UL – Založba Fakultete za matematiko in fiziko

Založba Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani izdaja znanstvene monografije, učbenike, naloge in drugo študijsko gradivo s področja matematike in fizike. Knjige izdajajo v štirih zbirkah. V zbirkah Matematika in Fizika izhajajo predvsem monografije, v zbirkah Učbeniki – matematika in Učbeniki – fizika pa univerzitetni učbeniki in zbirke nalog. Slednji zaradi svoje značilne barve ovitkov imenujejo tudi modra in zelena zbirka. Za določene publikacije na sejmu akademske knjige Liber.ac 2021 ponujajo 20 % sejemski popust. 

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: knjiznica@fmf.uni-lj.si

UL – Založba Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani

Založba Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani izdaja znanstvene monografije s področja socialnega dela. Nekaj tem, ki jih pokrivajo: dezinstitucionalizacja, dolgotrajna oskrba, delo z osebami z demenco, socialna pravičnost, socialno delo v šoli, posvojitve, kulturno kompetentno socialno delo. Med najnovejšimi knjigami želijo posebej omeniti štiri, ki so jih uredili različni uredniki: Enostavna ideja: univerzalni temeljni dohodek, Zaščita otrok pred nasiljem in zanemarjanjem v Sloveniji, Razvoj socialne oskrbe na domu: od besed k dejanjem, Socialno delo z družino: soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti. Na sejmu Liber.ac kupcem nudijo 20 % sejemski popust.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: zalozba@fsd.uni-lj.si

UL – Založba Fakultete za upravo

Založba Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani je edinstvena visokošolska založba, ki publicira pomembnejše znanstvene in strokovne dosežke s področja (u)pravnih in drugih družboslovnih znanosti v svetu in v Sloveniji. Med njihovimi deli najdete znanstvene in strokovne monografije, učbenike ter ostala študijska gradiva, zbornike, tehnična poročila itd. tako v tiskani kot tudi e-obliki. V založbi so še posebej ponosni na zbirko Upravna misel, v kateri so izšla mnoga unikatna znanstvena dela priznanih strokovnjakov. Ena takih je monografija Sinomija, avtorja dr. Mirka Pečariča, ki ponuja drugačen pogled na pravno znanost. Vabljeni k prebiranju in nakupu knjig Založbe Fakultete za upravo. Na sejmu akademske knjige Liber.ac ponujajo 20 % sejemski popust. Nakup lahko opravite preko spletne knjigarne, na njihovi spletni strani pa lahko dostopate tudi do njihove brezplačne knjižne oziroma neknjižne produkcije. Vabijo vas tudi na FB stran.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: zalozba@fu.uni-lj.si

UL – Založba Naravoslovnotehniške fakultete

Založba Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani izdaja učna in informativna gradiva za potrebe študijskega procesa na fakulteti in širše za strokovno javnost. Izdaja obsega znanstvene in strokovne monografije, učbenike, priročnike, zbornike in kataloge. Programsko je dejavnost založbe usmerjena v izdajanje gradiv s področja pedagoške in raziskovalne dejavnosti fakultete v okviru štirih oddelkov: Oddelka za geologijo, Oddelka za geotehnologijo, rudarstvo in okolje, Oddelka za materiale in metalurgijo, Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: library@ntf.uni-lj.si

UL – Založba Pedagoške fakultete

Založba Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani deluje od leta 1996. Založniška dejavnost je programsko usmerjena v izdajanje tematike s področja vzgoje in izobraževanja, ki pokriva različne znanstvene discipline. V času delovanja je izšlo preko 170 različnih publikacij. V začetnih letih so bila izdana predvsem učbeniška gradiva, kasneje pa se je knjižni program razširil na izdaje znanstvenih in strokovnih monografij, visokošolskih priročnikov in učbenikov ter ostale študijske literature, strokovnih knjig, zbornikov, projektnih poročil in drugih publikacij. Med izdajami so tako danes tematike s področja temeljnih razprav v polju edukacije, socialno pedagoške teme in druge zbirke. V času sejma akademske knjige Liber.ac vam nudijo 30 % popust na vse knjige. Knjige je mogoče naročiti preko e-pošte.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: zalozba@pef.uni-lj.si

UL – Založba Pravne fakultete

Založba Pravne fakultete Univerze v Ljubljani izdaja publikacije s področja prava.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: knjigarna.pravna@gmail.com

UL – Založba Teološke fakultete

Založba Teološke fakultete Univerze v Ljubljani izdaja znanstvene revije in knjižne zbirke. V okviru sejma akademske knjige Liber.ac nudijo 20 % popust na svoje publikacije. 

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: zalozba@teof.uni-lj.si

UL – Založništvo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani izdaja študijska, znanstvena in strokovna dela. Kot podporo pedagoškemu procesu enota za založništvo v prvi vrsti izdaja študijska gradiva, ki jih študentje uporabljajo na vseh treh stopnjah študija v okviru študijskih programov, ki jih izvaja fakulteta. Znanstvena in strokovna dela, ki izidejo na fakulteti, so plod raziskav vrhunskih znanstvenikov Ekonomske fakultete in seznanjajo širšo javnost tako v domačem kot tudi v mednarodnem okolju z novimi spoznanji na področju ekonomskih in poslovnih ved.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: trgovina@ef.uni-lj.si T: 01 5892 607

UL – Znanstvena založba Filozofske fakultete

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani izdaja publikacije, v katerih so predstavljeni najnovejši raziskovalni dosežki raziskovalcev in pedagoških učiteljev Filozofske fakultete, študijsko literaturo in strokovna dela, zanimiva tudi za široko javnost. S približno sedemdesetimi naslovi na leto se uvršča med največje znanstvene založbe s področja humanistike in družboslovja v Srednji Evropi. V času sejma velja enoten 25 % popust na knjige Znanstvene založbe FF. S popustom lahko kupite tako najnovejše izdaje kot tudi knjige, ki že imajo znižane cene.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: knjigarna@ff.uni-lj.si, T: 01/241 11 19 in 01/241 11 37

Univerzitetna založba Univerze v Mariboru

Univerzitetna založba Univerze v Mariboru deluje na sodobnih temeljih in izpolnjuje zahteve danes hitro spreminjajočega se znanstvenega komuniciranja. Njeno temeljno poslanstvo je skrb za izdajateljsko dejavnost Univerze v Mariboru, avtorjev njenih članic in drugih avtorjev, ter najpomembneje za desiminacijo dosežkov avtorjev z Univerze v Mariboru in drugih cenjenih avtorjev kolikor je mogoče široko po svetovnem spletu. Tako je v 2021 začela sodelovati s pomembno platformo ScienceOpen (https://www.scienceopen.com/search#collection/1b0a1b80-881e-43b4-b9a4-b2fbec4f909f). Izdaja znanstvene, strokovne in druge monografije. Široka je zbirka učbenikov in drugega učnega gradiva avtorjev z Univerze v Mariboru, pod njenim okriljem izhaja 7 znanstvenih časopisov in zbirka ZORA. S publikacijami pokriva različna področja znanosti, ta so humanistika, družboslovje, naravoslovje, medicina, biotehnologija, zdravstvene vede, tehnologija … Do danes je izdala že več kot 250 publikacij, mnogo jih je za bralca v elektronski obliki brezplačnih.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: zalozba@um.si

VigeVageKnjige, zavod za literarno založništvo in druge svobode

VigeVageKnjige so na otroški strip ter risoroman za (mlade) odrasle specializirana založba, ki deluje od leta 2013. Radi bi verjeli, da vsak_, ki nas ne pozna, živi pod kakim kamnom, ampak to bi bila kar drzna teza. Na sejmu Liber.ac sodelujemo prvič in se veselimo novih fac in novih bralk in bralcev. Če ste v Ljubljani, lahko naročene knjige med odpiralnimi časom prevzamete tudi v naši knjigarnici na Runkovi 2.
Povezava do spletne ponudbe: www.vigevageknjige.org.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: anja@vigevageknjige.org, T: 070 45 00 67

Založba /*cf.

Založba /*cf. je zavezana svojim ambicioznim ustanovitvenim ciljem iz leta 1997. Člani uredništva so sociologi, filozofi, politologi, komparativisti, antropologi in tudi kritični intelektualci; druži jih strast do teorije in družbenega angažmaja. Njihove knjige – zgodovinske, teoretske in leposlovne, izvirne in prevodne, klasične in sodobne – so analitične in vselej intervenirajo v družbeno realno. Njihovi avtorji, od velikih družboslovnih klasikov 20. in 21. stoletja pa do teoretikov najmlajše generacije problematizirajo obstoječe ideologije in kritično motrijo dominantne družbene strukture. Žanrski razpon njihovih desetih zbirk je izjemno bogat in širok. Tri knjige, ki jih izpostavljajo: Rade Pantić: Umetnost skozi teorijo, Samir Amin: Sodobni imperializem, Franček Drenovec: V skritem kraju kapitalizma.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: pisarna@zalozbacf.si, T: 031 386 664; E: buca@siol.net, T: 01 230 65 80

Založba INZ

Založba Inštituta za novejšo zgodovino je znanstvena založba, ki izdaja zgolj verificirane/recenzirane najnovejše raziskovalne dosežke s področja humanistike in družboslovja, publikacije pa ustrezajo tako tehničnim standardom kot tudi edicijskim načelom akademske založbe. Zbirka Razpoznavanja/Recognitiones je namenjena izdaji znanstvenih monografij s področja novejše zgodovine, zbirka Vpogledi/Perspicacités pa je namenjena izdaji tematskih znanstvenih kolektivnih monografij s področja zgodovinopisja. Založba od leta 1960 izdaja Prispevke za novejšo zgodovino, eno izmed osrednjih slovenskih znanstvenih zgodovinopisnih revij, v kateri objavlja teme s področja novejše zgodovine 19. in 20. stoletja srednje in jugovzhodne Evrope.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: zalozba@inz.si

Založba Krtina

Založba Krtina v treh knjižnih zbirkah prinaša kvalitetna dela domačih in tujih avtorjev, ki zasedajo ključno mesto znotraj posameznega družboslovnega področja in si s svojo svežino zaslužijo posebno pozornost. Njihove knjige ponujajo kritičen premislek o aktualnih družbenih vprašanjih, odpirajo nove poglede na pojave, ki veljajo za samoumevne, pretresajo ustaljena prepričanja in stališča ter prinašajo prevode klasičnih del in najpomembnejših teoretikov.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: narocila@zalozbakrtina.si

Založba KUD Logos

Založba KUD Logos, ki sodi med najpomembnejše izdajatelje vrhunskih humanističnih in literarnih del v Sloveniji, vam na svoji spletni strani ponuja več kot sto zanimivih naslovov. V času sejma 20% popust in pošiljanje brez stroškov.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: knjigarna.logos@gmail.com

Založba Libris

Knjigarna in založba Libris že 30 let opozarja na bogastvo primorske, še posebej istrske, kulturne dediščine. Zanimive knjige o istrskem narečju in tradiciji, kraški arhitekturi in druge, so našle dom v številnih domačih knjižnicah.
Povezava na spletno stran: https://www.libris.si/.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: info@libris.si, T: 05/ 62 78 630

Založba Malinc

Založba že od leta 2012 izdaja kakovostno mladinsko književnost in si prizadeva za večjo književno raznolikost. Osredinjeni so na izdajanje avtoric in avtorjev španskega govornega področja in manjšinskih literatur, kot so baskovski, katalonski in galicijski avtorji. Izdajajo tudi besedila manj poznanih evropskih in svetovnih literatur. S projekti promocije in motiviranja branja prenašajo akademsko znanje v prakso: vodijo bralnomotivacijske projekte, organizirajo in izvajajo izobraževanja mentorjev branja, literarna branja ter obiske tujih avtorjev. Tako dvigujejo splošno bralno pismenost, medkulturne in jezikovne kompetence ter vključujejo ranljive skupine, še zlasti osebe z disleksijo. Še posebej bi želeli opozoriti na knjigi za odrasle Rdeči zvezek in Čudesa cirkusa.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: ales.cigale@malinc.si

Založba Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije, ToKnowPress

Založba MFDPŠ izdaja publikacije, povezane z izobraževalnimi in raziskovalnimi dejavnostmi fakultete, njenih raziskovalcev in visokošolskih učiteljev. Z izdanimi publikacijami krepijo dosegljivost in dostopnost učne literature za študij na področju ekonomije, poslovanja in managementa. Mednarodna založba ToKnowPress objavlja monografije, učbenike, zbornike konferenc, revije in druge akademske publikacije v angleškem jeziku, ki so zanimive in pomembne tako za akademsko kot za strokovno javnost. Publikacije so objavljene v tiskanih in/ali digitalnih izdajah, ki so tudi prosto dostopne (Open Access).

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: zalozba@mfdps.si; E-naročilnica za nakup na povezavi

Založba Modrijan

V 25 letih delovanja je založba Modrijan izdala več kot 700 književnih del. Pred kratkim so izdali slikanici To je knjiga Lana Smitha in Divja simfonija Dana Browna, v pripravi pa je mdr. zelo aktualna knjiga Julie Ebner, avstrijske raziskovalke terorizma in desnega ekstremizma.V spletni knjigarni je na 8 »policah« na voljo več kot 200 knjižnih naslovov, skoraj dve tretjini knjig pa še vedno nudijo po izjemno ugodnih, tudi do 90 % znižanih cenah. Za spletni sejem Liber.ac 2021 so pripravili posebno ponudbo stvarne literature z darilom ob vsakem nakupu v spletni knjigarni.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: prodaja@modrijan.si; T: 080 23 64, 01 236 46 00

Založba Sophia

Založba Sophia deluje na področju humanistike in širše kulture skoraj tri desetletja. Posebno pozornost namenja izdajanju temeljnih del, ki so zaznamovala svetovno humanistiko in kulturo – zlasti študij, ki povezujejo teorijo, družbeno kritičnost, historično materialistično analizo in zgodovinsko izkustvo –, a tudi povsem novih izvirnih del in zapostavljenih ali spregledanih tematik. Med novostmi so tudi študije s področij sociologije, filozofije, zgodovine, feminizma in pedagogike, aktualne socialnozgodovinske študije o evropocentrizmu, rasizmu in (neo)kolonializmu ter pričevanjsko, dokumentarno leposlovje.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: narocila@zalozba-sophia.si

Založba UMco

Založba UMco že dvajset let prinaša slovenskim bralcem domače in prevodne knjige za preobrazbo telesa in duha. Predano iščemo najboljše in kar se da trajne knjižne naslove s področja psihologije in psihoterapije, zdravega življenjskega sloga in prehrane, narave in naravoslovja, potopisja in žurnalizma, sociologije in ekonomije ter družboslovja in humanistike ter jih ob upoštevanju založniških standardov zagotavljamo po dostopni ceni.
Vsa ponudba založbe UMco: www.bukla.si/umco/.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: prodaja@umco.si, T: 01/ 520 1839 (pon. – pet. 8.30-16.30), GSM: 041 670 666 (pon. – pet. 8.30-16.30)

Založba Univerze na Primorskem

Založba Univerze na Primorskem izdaja znanstvene monografije in revije s področij edukacijskih ved, humanistike, managementa, naravoslovja, muzikologije, turizma in zdravstvenih ved. Pri njej objavljajo svoje raziskovalne dosežke tako raziskovalci z Univerze na Primorskem, kot tudi raziskovalci z drugih slovenskih in tujih ustanov. Večina izdaj Založbe Univerze na Primorskem je izdanih v prostem dostopu in so v elektronski obliki brezplačno dostopne na spletnih straneh.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: zalozba@upr.si

Založba Univerze v Novi Gorici

Založba Univerze v Novi Gorici izdaja recenzirana znanstvena, strokovna in leposlovna dela. Med znanstvenimi deli želijo izpostaviti znastveni monografiji Leonardo da Vinci, njegova doba in potovanje v Vipavsko dolino / I. Grdina in Ž. Oset (ur.) in Univerza v Novi Gorici in slovenska akademska skupnost / Ž. Oset. Za delo Zapisano z njenim peresom je avtorica K. Mihurko Poniž l. 2015 prejela Zoisovo priznanje. Med prevodi želijo izpostaviti zelo uspešen kriminalni roman iz l. 1923 Mojster poslednje sodbe / L. Perutz. Poleg prevodov R. Wagnerja je za slovenski prostor zelo pomemben prevod viteškega romana Parzival / W. von Eschenbach, ki predstavlja 2. najpomembnejše evropsko srednjeveško literarno besedilo za Dantejevo mojstrovino. Na spletni strani založbe je objavljenih kar nekaj prosto dostopnih znanstvenih publikacij v PDF ali e-Pub formatu.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: mirjana.frelih@ung.si

Založba ZRC

Matična založba Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti zalaga in izdaja izvirne znanstvene in strokovne monografije, prevode znanstvene literature, slovarje, kritične izdaje virov, znanstvene in strokovne revije, kartografska dela, strokovne priročnike itd. Azil, hišna knjigarna na Novem trgu, poleg tega ponuja še širok nabor domačih in tujih naslovov z različnih področij družboslovja in humanistike. Za letošnji sejem smo vam pripravili ugodno ponudbo naših najnovejših naslovov. Toplo vabljeni k branju!

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: narocanje@zrc-sazu.si, T: 01/4706-465

Zgodovinski arhiv Ljubljana

Ena izmed dejavnosti arhiva je tudi izdajanje strokovnih publikacij s področja zgodovinopisja in arhivistike. Ker ima arhiv enote v Ljubljani, Škofji Loki, Idriji, Kranju in Novem mestu, njihove publikacije obsegajo predstavitev gradiva z omenjenih območij. ZAL je v preteklih letih med drugim izdal uspešno serijo slikanic za otroke, v katerih miška Mica z duhcem Ferdinandom raziskuje skrivnostni svet arhivov, zadnja najbolj iskana knjiga pa je sprehod skozi Ljubljano avtorja dr. Davida Petelina Živeti v socialistični Ljubljani: mestno življenje v prvih dveh desetletjih po drugi svetovni vojni.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: zal@zal-lj.si, T: 01 3061 301