SEZNAM ZALOŽB, KI SODELUJEJO NA KNJIŽNEM SEJMU LIBER.AC 2023

Nekateri založniki bodo knjige ponujali tudi preko spleta. Spletni sejem bo potekal od 22. 5. do 28. 5. 2023.
Vabljeni!

Založba Univerze v Ljubljani / Annales ZRS, znanstvena založba ZRS Koper / Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo / Društvo slovenskih književnih prevajalcev / Društvo za teoretsko psihoanalizo / Inštitut za narodnostna vprašanja / KUD Logos / KUD Pólice Dubove / LUD Literatura / Revija Razpotja / Slovenska matica / Studia humanitatis / Založba /*cf. / Založba Krtina / Založba Sanje / Založba Sophia / Založba Univerze na Primorskem / Založba Univerze v Novi Gorici / Založba ZRC

 

Založba Univerze v Ljubljani

Založba Univerze v Ljubljani povezuje založniško dejavnost na 26-ih fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani. Skupna založba pokriva vse znanstvene discipline, letno pa izdamo okoli 300 najrazličnejših znanstvenih in strokovnih knjig, učbenikov in priročnikov. Številne knjige lahko kupite v skupni spletni knjigarni. Pod okriljem Založbe UL izhaja tudi 50 znanstvenih revij, kar pomeni več kot 100 zvezkov letno. Nekaj revij je že prostodostopnih na portalu Revije Založbe UL. Na portalu E-knjige Založbe UL pa je dostopnih okoli 400 odprto dostopnih monografij. Založniška dejavnost poteka na posameznih fakultetah in akademijah:

 • Akademija za glasbo
 • Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
 • Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
 • Biotehniška fakulteta
 • Ekonomska fakulteta
 • Fakulteta za arhitekturo
 • Fakulteta za družbene vede
 • Fakulteta za elektrotehniko
 • Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Fakulteta za matematiko in fiziko
 • Fakulteta za pomorstvo in promet
 • Fakulteta za računalništvo in informatiko
 • Fakulteta za socialno delo
 • Fakulteta za šport
 • Fakulteta za upravo
 • Filozofska fakulteta
 • Medicinska fakulteta
 • Naravoslovno-tehniška fakulteta
 • Pedagoška fakulteta
 • Pravna fakulteta
 • Teološka fakulteta
 • Veterinarska fakulteta

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: zalozaba@uni-lj.si, T: 01 241 11 81

Annales ZRS, znanstvena založba ZRS Koper

Annales ZRS objavlja nove relevantne študije uglednih slovenskih in mednarodnih raziskovalcev in raziskovalk, pri čemer so osnovna vsebinska usmeritev interdisciplinarnost, primerjalne in medkulturne študije, usmerjenost v večkulturni prostor v stiku, mediteranski, širši slovenski in evropski prostor. Založba izdaja pestro izbiro znanstvenih monografij z različnih znanstvenih področij ter dve znanstveni reviji: Poligrafi in Annales Kinesiologiae.
Spletna stran založbe: https://www.zrs-kp.si/index.php/shop/.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: zalozba-annales@zrs-kp.si

Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo

Gre za uveljavljeno družboslovno in humanistično znanstveno revijo, ki jo je v času študentskih nemirov v začetku sedemdesetih let ustanovila skupina radikalnih študentov in mlajših intelektualcev z namenom, da odprejo teoretski forum, kjer bo lahko nastopala tista znanost, ki se hoče oblikovati v toku refleksije najaktualnejših družbenih gibanj. Revija je danes zavezana kritični obravnavi radikalnih pristopov in teorij družbenih gibanj in alternativnih političnih praks, socialno-ekoloških vprašanj, kulturnih študij in študij spola, znanstveno-tehnoloških sprememb, medijskih in komunikacijskih teorij, rizičnih tehnologij, socialno-pedagoških tem, marginalnosti, odvisnosti, hendikepiranosti itd., ki so jih obravnavali domači in tuji avtorji različnih strok.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: arne.zupancic@hotmail.com, T: 040 223 380

Društvo slovenskih književnih prevajalcev

Društvo slovenskih književnih prevajalcev je strokovno združenje, ki skrbi za ohranjanje visoke ravni prevajalskega dela in uveljavitev stroke ter za stike med prevajalci in njihovo seznanjanje s teoretičnimi, zgodovinskimi, socialnimi in praktičnimi vidiki prevajalstva. Svoje cilje uresničuje (med drugim) s prirejanjem literarnih in debatnih večerov, strokovnih srečanj, predavanj, posvetovanj ipd., s spodbujanjem mednarodne študijske izmenjave prevajalcev, s sodelovanjem z drugimi kulturnimi, izobraževalnimi in strokovnimi organizacijami in ustanovami v Sloveniji in tujini, z izdajanjem publikacij o prevajalstvu in sodelovanjem pri tovrstnih publikacijah drugih izdajateljev.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: dskp@dskp-drustvo.si, T: 030 745 333 (Kristina)

Društvo za teoretsko psihoanalizo

Društvo za teoretsko psihoanalizo je bilo kot založba ustanovljeno konec osemdesetih let in je prevzelo nase izdajanje knjižne zbirke Analecta, ki je dve leti nazaj »praznovala« častitljivo štiridesetletnico, in izdajanje revije Problemi, ki je lani obeležilo še bolj častitljivih šestdeset let izhajanja. Tako z objavami pronicljivih teoretskih in humanističnih tekstov znotraj revije Problemi kot tudi z več kot 150 knjižnimi naslovi zbirke Analecta Društvo za teoretsko psihoanalizo izkazuje kar nekaj stalnic. Prvič, izdajanje originalnih del domačih avtorjev, ki se umeščajo v aktualna nova iskanja, predvsem v preseku filozofije in psihoanalize. Drugič, sistematična skrb za prevajanje, ki se kaže po eni strani v prevajanju klasičnih filozofskih del, po drugi strani pa v prevajanju nekaterih temeljnih sodobnih teoretskih del. Tretjič, skrb za izdajanje mladih avtorjev, ki jim zbirka nudi priložnost za objavo filozofskih prvencev – mnogi od teh so sčasoma dosegli mednarodno uveljavitev in prevode v tuje jezike. In četrtič, skrb za širše področje humanistike, kulturnih študij, politične teorije, literarne in filmske teorije itd. Vse to iz revije Problemi in knjižne zbirke Analecta dela eno najbolj profiliranih revij in knjižnih zbirk pri nas, ki obenem odmevno posegata tudi v mednarodni prostor.

Spletna stojnica: http://www.drustvo-dtp.si/.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: analecta@drustvo-dtp.si, T: 041 755 050

Inštitut za narodnostna vprašanja

Knjižnica Inštituta za narodnostna vprašanja (ustanovljena l. 1925 v okviru tedanjega Manjšinskega inštituta) je specialna knjižnica (najstarejša svoje vrste v Evropi), ki hrani in obdeluje gradivo (monografske in serijske publikacije) s področja etničnosti, manjšin, nacionalizma, zamejstva, mednacionalnih odnosov, mednarodnega prava, kulture, zgodovine in sociolingvistike. Knjižnica obsega več kot 50.000 enot monografskih in serijskih publikacij v različnih jezikih, med njimi tudi redke in dragocene knjige iz 19. in začetka 20. stoletja, ki jih nima nobena druga knjižnica v Sloveniji. Vabljeni na našo spletno stojnico, kjer vas čakajo ugodni knjižni popusti.

Spletna stojnica: http://www.inv.si/novice.aspx?idnovica=755&lang=slo.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: sofija.zver@guest.arnes.si, T: 01 200 18 76

KUD Logos

Založba KUD Logos deluje že več kot dvajset let in sodi med najpomembnejše izdajatelje vrhunskih humanističnih in literarnih del v Sloveniji. Na svoji prenovljeni spletni strani ponuja veliko zanimivih naslovov spodročja filozofije, teologije, različnih duhovnih izročil in duhovno poezijo. V času sejma velja 20% popust in pošiljanje brez stroškov.
Spletna stran knjigarne: http://kud-logos.si/knjigarna/.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: knjigarna.logos@gmail.com, T: 031 585 564 (Tadej), 040 864 559 (Neža)

KUD Pólice Dubove

Založba KUD Pólice Dubove izdaja kvalitetno prevodno leposlovje pa tudi izvirna leposlovna in humanistična dela, ki bralca spodbujajo k razmišljanju. Verjamemo, da je prihodnost branja v kvalitetni literaturi, ki odpira prostor za bralca in njegovo imaginacijo, saj branje razvija človekove spoznavne in ustvarjalne zmožnosti. Temu merilu sledimo pri izboru knjig, ki jih izdajamo. Dela iz naše knjižne bere zadovoljijo tako knjigožere kot tudi najzahtevnejše literarne sladokusce. Naše knjige bralca spremljajo še dolgo po končanem branju.
Spletna stran založbe: https://www.policadubova.org/knjige/.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: drustvo@policadubova.org, T: 031 571 541

LUD Literatura

LUD Literatura je literarno-umetniško društvo, ki skrbi za literarno kulturo. Izdaja revijo Literatura in ima obsežen knjižni program.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: ludliteratura@yahoo.com

Revija Razpotja

Revija Razpotja, ki jo izdaja Društvo humanistov Goriške, je četrtletnik s poglobljenimi članki
o družbenih in kulturnih vprašanjih, ki neprekinjeno izhaja že od leta 2010. V reviji se srečujejo
različna stališča o temah, ki krojijo naš vsakdan, a večinoma ostanejo brez temeljitega premisleka.
Vsaka številka je posvečena široko zastavljeni temi, ki jo osvetljujemo iz različnih stališč in v skladu z različnimi pristopi.
Spletna stran: razpotja.si.

Spletna stojnica: knjigarna-bookshop.eu/razpotja.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: pisarna@razpotja.si, T: 040 630 960 (Katja) in 041 521 268 (Blaž)

Slovenska matica

Slovenska matica, najstarejša slovenska posvetna založba, ostaja tudi danes živo srečevališče visoke znanosti in vrhunske umetnosti, duha in zgodovine, osebnega in skupnega.

V okviru letošnjega sejma Liber.ac vas vabimo na stojnico Slovenske matice v senci večstoletnega ginka na Foersterjevem vrtu za Filozofsko fakulteto, obenem pa tudi k nakupu Matičinih knjig v spletni knjigarni http://www.slovenska-matica.si/kategorija-izdelka/vse-knjige/, kjer vam bo na voljo več kot 400 knjižnih naslovov z različnih področij izvirnih domačih del in prevodov (filozofije, zgodovine, umetnostne zgodovine, leposlovja, humanistike, naravoslovja, razprav, spominov …) 30 % ceneje in z brezplačno poštnino. Nakupu nad 50 € pa priložimo še knjižno darilo. Vabimo vas k nakupu dobrih knjig, branju in odkrivanju novega. Poskrbimo za lepoto duha. Knjiga bo obstala, tako kot je in bo obstala Slovenska matica, ustanovljena pred 159 leti.

Spletna stojnica: http://www.slovenska-matica.si/kategorija-izdelka/vse-knjige.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: prodaja@slovenska-matica.si, T: 01 422 43 40

Studia humanitatis

Založba Studia humanitatis prinaša že več kot 35 let na slovenska tla kvalitetne in temeljne prevode najpomembnejših in najvidnejših svetovnih avtorjev humanistike in družboslovja – od filozofije, sociologije, zgodovine, do kulture in umetnosti, političnih ved, ekonomije, prava, psihologije in psihoanalize, antropologije, etnologije, itd. Teh naslovov je več kot 250, zbrani so v Zeleni zbirki, ki je zaščitni znak založbe Studia humanitatis. Založba SH vpeljuje v slovensko humanistiko in družboslovje (in s tem v kulturo in družbo) sodobne miselne tokove, načine raziskovanja in besedišče, postopke in problematiko dejavne teorije v vedah, ki oblikujejo in kultivirajo sodobnega človeka in družbo.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: studia.humanitatis@guest.arnes.si, T: 01 425 04 75

Založba /*cf.

Založba /*cf. je zavezana svojim ambicioznim ustanovitvenim ciljem iz leta 1997. Člani uredništva so sociologi, filozofi, politologi, komparativisti, antropologi in tudi kritični intelektualci; druži jih strast do teorije in družbenega angažmaja. Njihove knjige – zgodovinske, teoretske in leposlovne, izvirne in prevodne, klasične in sodobne – so analitične in vselej intervenirajo v družbeno realno. Njihovi avtorji, od velikih družboslovnih klasikov 20. in 21. stoletja pa do teoretikov najmlajše generacije problematizirajo obstoječe ideologije in kritično motrijo dominantne družbene strukture. Žanrski razpon njihovih desetih zbirk je izjemno bogat in širok. Celotno ponudbo knjig Založbe /*cf. si lahko ogledate na https://www.zalozbacf.si/.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: pisarna@zalozbacf.si, T: 031 386 664; E: buca@siol.net, T: 01 230 65 80

Založba Krtina

Založba Krtina v treh knjižnih zbirkah prinaša kvalitetna dela domačih in tujih avtorjev, ki zasedajo ključno mesto znotraj posameznega družboslovnega področja in si s svojo svežino zaslužijo posebno pozornost. Njihove knjige ponujajo kritičen premislek o aktualnih družbenih vprašanjih, odpirajo nove poglede na pojave, ki veljajo za samoumevne, pretresajo ustaljena prepričanja in stališča ter prinašajo prevode klasičnih del in najpomembnejših teoretikov.
Spletna stran založbe: https://www.zalozbakrtina.si/wop/.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: info@zalozbakrtina.si, T: 01 251 55 85

Založba Sanje

Založba Sanje se z objavljanjem vrhuncev domače in prevodne literature umešča v sam vrh slovenskega založništva. Naše poslanstvo je podpora in širjenje ustvarjalnosti, ki si drzne segati onstran. Prehajamo omejitve, ki jih postavljajo vzorci bodisi popularne bodisi elitne kulture, razmišljamo in se odločamo preko uveljavljenih vrednostnih, estetskih, žanrskih, političnih ali geografskih omejitev.
Spletna stran založbe: https://www.sanje.si/.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: knjigarna.trubarjeva@sanje.si, T: 041 937 515 (Blaž)

Založba Sophia

Založba Sophia deluje na področju humanistike in širše kulture skoraj tri desetletja. Posebno pozornost namenja izdajanju temeljnih del, ki so zaznamovala svetovno humanistiko in kulturo – zlasti študij, ki povezujejo teorijo, družbeno kritičnost, historično materialistično analizo in zgodovinsko izkustvo –, a tudi povsem novih izvirnih del in zapostavljenih ali spregledanih tematik. Med novostmi so tudi študije s področij sociologije, filozofije, zgodovine, feminizma in pedagogike, aktualne socialnozgodovinske študije o evropocentrizmu, rasizmu in (neo)kolonializmu ter pričevanjsko, dokumentarno leposlovje.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: narocila@zalozba-sophia.si, T: 01 434 49 35

Založba Univerze na Primorskem

Založba Univerze na Primorskem izdaja znanstvene monografije in revije s področij edukacijskih ved, humanistike, managementa, naravoslovja, muzikologije, turizma in zdravstvenih ved. Pri njej objavljajo svoje raziskovalne dosežke tako raziskovalci z Univerze na Primorskem, kot tudi raziskovalci z drugih slovenskih in tujih ustanov. Večina izdaj Založbe Univerze na Primorskem je izdanih v prostem dostopu in so v elektronski obliki brezplačno dostopne na spletnih straneh.
Spletna stran založbe: https://www.hippocampus.si/.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: zalozba@upr.si, T: 040 626 994

Založba Univerze v Novi Gorici

Založba Univerze v Novi Gorici izdaja recenzirana znanstvena, strokovna in leposlovna dela. Izpostaviti želijo knjigo Ljubezen v pismih: dopisovanje med Felicito Koglot in Francem Pericem, Aleksandrija–Bilje, 1921–1932 in prozni prevod izvirne pesnitve Tristan / Gottfried von Straßburg. Med znanstvenimi deli pa pravkar izdano knjigo Kaj je literarna zmožnost in kako jo preverjamo z maturitetnim esejem avtorice Ivane Zajc. Med prevodi želijo izpostaviti zelo uspešen kriminalni roman iz l. 1923 Mojster poslednje sodbe / L. Perutz. Poleg prevodov R. Wagnerja je za slovenski prostor zelo pomemben prevod viteškega romana Parzival / W. von Eschenbach, ki predstavlja 2. najpomembnejše evropsko srednjeveško literarno besedilo za Dantejevo mojstrovino. Na spletni strani založbe je objavljenih kar nekaj prosto dostopnih znanstvenih publikacij v PDF ali e-Pub formatu.

Spletna stojnica: https://www.ung.si/sl/zalozba/.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: mirjana.frelih@ung.si, T: 05 331 52 20

Založba ZRC

Matična založba Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti zalaga in izdaja izvirne znanstvene in strokovne monografije, prevode znanstvene literature, slovarje, kritične izdaje virov, znanstvene in strokovne revije, kartografska dela, strokovne priročnike itd. Azil, hišna knjigarna na Novem trgu, poleg tega ponuja še širok nabor domačih in tujih naslovov z različnih področij družboslovja in humanistike. Za letošnji sejem smo vam pripravili ugodno ponudbo naših najnovejših naslovov. Toplo vabljeni k branju!

Spletna stojnica: https://www.zrc-sazu.si/sl/novice/liberac-2023.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: narocanje@zrc-sazu.si, T: 01 470 64 65