Akademija za gledališče, radio, film in televizijo UL

Založniška dejavnost na UL AGRFT poteka predvsem v okviru raziskovalnega programa Gledališke in medumetnostne raziskave. Znanstvene monografije so objavljene v sodelovanju z znanstvenimi založbami s področja humanistike (Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aristej) in založbami, ki so specializirane za področje gledališča in scenskih umetnosti (Slovenski gledališki inštitut, Maska, MGL). Več informacij o objavah: https://www.agrft.uni-lj.si/sl/raziskovalna-dejavnost.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: knjigarna@ff.uni-lj.si

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje s svojo založniško dejavnostjo že več kot šest desetletij beleži študijske procese, dokumentira razvoj likovnih poetik ter zgodovino ustanove in njene idejne premene v času. Poleg katalogov zaključnih in drugih razstav objavlja predvsem raziskave v polju likovne teorije in tehnologije ter študije sodobne umetnosti in njenega konteksta.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: knjiznica@aluo.uni-lj.si

Annales ZRS, znanstvena založba ZRS Koper

Annales ZRS objavlja nove relevantne študije uglednih slovenskih in mednarodnih raziskovalcev in raziskovalk, pri čemer so osnovna vsebinska usmeritev interdisciplinarnost, primerjalne in medkulturne študije, usmerjenost v večkulturni prostor v stiku, mediteranski, širši slovenski in evropski prostor. Založba izdaja pestro izbiro znanstvenih monografij z različnih znanstvenih področij ter dve znanstveni reviji: Poligrafi in Annales Kinesiologiae.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: Alenka.Obid@zrs-kp.si

Beletrina, zavod za založniško dejavnost

Založba Beletrina ponuja vrhunski literarni in humanistični knjižni program. Pod okriljem založbe nastajata literarna zbirka Beletrina in humanistična zbirka Koda, spremljajo pa ju tudi posebne knjižne izdaje. Vabljeni ste, da si na njihovi spletni strani ogledate ponudbo zanimivih naslovov. Še posebej vas želijo opozoriti na pred kratkim izdano knjigo Konfucij, ameriškega dopisnika iz Kitajske Michaela Schumana, v prevodu Uroša Kalčiča, na izjemno knjigo Zmaga Šmitka, Mandale ter knjigo Alojza Ihana, Deset božjih zapovedi.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: prodaja@zalozba.org

Biotehniška fakulteta UL

Na Biotehniški fakulteti izdajajo literaturo za potrebe študijskega procesa na fakulteti. Izdaje obsegajo znanstvene knjige, učbenike, navodila za laboratorijske vaje, zbirke nalog in druge vrste študijskih gradiv in pokrivajo široko področje biotehniških ved (agronomija, biologija, biotehnologija, lesarstvo, gozdarstvo, krajinska arhitektura, mikrobiologija, prehrana, živilstvo ter zootehnika). Poleg tega na Biotehniški fakulteti izdajajo tudi znanstvene revije s področja, nekatere izdajajo v sodelovanju z drugimi inštituti. Pomembnejše znanstvene revije so:  Acta Agriculturae Slovenica, Acta Silvae et Ligni, Les, Natura Sloveniae, Zbirka Studia Forestalia Slovenica.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: cbk@bf.uni-lj.si

Botanični vrt Univerze v Ljubljani

Botanični vrt, ki deluje v okviru Biotehniške fakultete UL, letos praznuje 210-letnico obratovanja. Kot vrt domovinske flore ohranja tradicijo raziskovanja avtohtone slovenske flore in to objavlja v svojih publikacijah. Vse publikacije so dvojezične in bogato opremljene s fotografijami. Med novejšimi raziskavami so senožeti, endemične vrste, ohranjanje rastlinskih vrst, narcise v Sloveniji, itd. Med publikacijami so posebej zanimive tiste o vrtu in rastlinstvu Slovenije.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: info@botanicni-vrt.si, T: 01 427 12 80

Društvo slovenskih književnih prevajalcev

Društvo slovenskih književnih prevajalcev je strokovno združenje, ki skrbi za ohranjanje visoke ravni prevajalskega dela in uveljavitev stroke ter za stike med prevajalci in njihovo seznanjanje s teoretičnimi, zgodovinskimi, socialnimi in praktičnimi vidiki prevajalstva. Svoje cilje uresničuje (med drugim) s prirejanjem literarnih in debatnih večerov, strokovnih srečanj, predavanj, posvetovanj ipd., s spodbujanjem mednarodne študijske izmenjave prevajalcev, s sodelovanjem z drugimi kulturnimi, izobraževalnimi in strokovnimi organizacijami in ustanovami v Sloveniji in tujini, z izdajanjem publikacij o prevajalstvu in sodelovanjem pri tovrstnih publikacijah drugih izdajateljev.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: dskp@dskp-drustvo.si

Društvo za teoretsko psihoanalizo

Društvo za teoretsko psihoanalizo je bilo kot založba ustanovljeno konec osemdesetih let in je prevzelo izdajanje knjižne zbirke Analecta ter izdajanje revije Problemi. Obe danes odmevno posegata v mednarodni prostor. V zbirki Analecta, ki se ponaša z več kot 150 knjižnimi naslovi, so prvič izšle mnoge knjige Slavoja Žižka, ki so bile zatem prevedene v številne jezike, prav tako knjige Mladena Dolarja in Alenke Zupančič, ki so skupaj z Žižkovimi deli uveljavile danes po svetu široko znano ‘ljubljansko lacanovsko šolo’. Stalnice založbe so poleg izdajanja originalnih del domačih avtorjev tudi prevajanje klasičnih filozofskih del, temeljnih sodobnih teoretskih del, izdajanje mladih avtorjev ter skrb za širše področje humanistike, kulturnih študij, politične teorije, literarne in filmske teorije itd.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: analecta@drustvo-dtp.si

Evropska noč raziskovalcev 2020 – Humanistika, to si ti!

Evropska noč raziskovalcev je evropski projekt, kjer se v eni noči zvrstijo številni dogodki na temo raziskovanja in inovacij, z namenom približati poklic raziskovalca širši javnosti. Projekt pod naslovom »Humanistika, to si ti!«, ki ga koordinira Filozofska fakulteta, vključuje v svoje dogodke 12 fakultet in akademij Univerze v Ljubljani, glavnina aktivnosti pa se bo odvila zadnji petek v mesecu novembru, 27. 11. 2020.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: https://www.facebook.com/nocraziskovalcevFF/

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL

Vsebinsko je dejavnost FGG razdeljena na osem področij: geodezija, komunalno gospodarstvo in prostorsko planiranje, materiali in konstrukcije, operativno gradbeništvo, promet in prometne gradnje, hidrotehnika, gradbena informatika in osnovni predmeti. Uresničuje se v 21 pedagoško-raziskovalnih enotah (PRE), 2 laboratorijih in 3 inštitutih. Na fakulteti si prizadevajo za posredovanje aktualnih znanj strokovni in splošni javnosti v obliki strokovnih monografij v tiskani obliki, ki so hkrati visokošolski učbeniki. Kratka predstavitev sleherne monografije je tukaj. Nakup izvedete preko naročilnice, ki jo posredujete na kontaktni naslov.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: knjiznica@fgg.uni-lj.si

Inštitut za narodnostna vprašanja

Knjižnica Inštituta za narodnostna vprašanja (ustanovljena l. 1925 v okviru tedanjega Manjšinskega inštituta) je specialna knjižnica (najstarejša svoje vrste v Evropi), ki hrani in obdeluje gradivo (monografske in serijske publikacije) s področja etničnosti, manjšin, nacionalizma, zamejstva, mednacionalnih odnosov, mednarodnega prava, kulture, zgodovine in sociolingvistike. Knjižnica obsega več kot 50.000 enot monografskih in serijskih publikacij v različnih jezikih, med njimi tudi redke in dragocene knjige iz 19. in začetka 20. stoletja, ki jih nima nobena druga knjižnica v Sloveniji.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: sofija.zver@guest.arnes.si

Književno društvo Hiša poezije

Hiša poezije od leta 2006 izdaja prvo slovensko revijo za poezijo in poetično Poetikon, ki izhaja s tremi dvojnimi številkami letno, v knjižnih zbirkah Poetikonove lire, Ginko in Sončnica, vsa nora od svetlobe pa vsako leto izide okrog petnajst del sodobnih slovenskih pesnikov, prevodov svetovnih klasikov poezije ter proznih in dramskih del. Pesniško ustvarjanje spodbuja z vsakoletnim razpisom Sončnice za izvirno pesniško zbirko, organizira pesniška srečanja in branja poezije, sodeluje s številnimi slovenskimi in tujimi revijami, založbami, festivali in ustanovami. Posebej izpostavljajo: Uroš Mozetič: Pesmi / Poems, W. B. Yeats: Zbrana poezija 4 – Pripovedna poezija, v prevodu Nade Grošelj, P. B. Shelley: Alastor ali duh samote, v prevodu Nade Grošelj, Andrei Makine: Otočje drugačnega žviljenja, v prevodu Nadje Dobnik …

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: hisa-poezije@poetikon.si

Kulturno-umetniško društvo Pólice Dubove

Založba KUD Pólice Dubove izdaja kvalitetno prevodno leposlovje pa tudi izvirna leposlovna in humanistična dela, ki bralca spodbujajo k razmišljanju. Njihove programe izvaja izkušena ekipa, ki skrbi za visoko kvaliteto izdanih knjig in organiziranih prireditev. Skrbno odbirajo bisere sodobne literature in sistematično zapolnjujejo bele lise s prevodi iz zakladnice svetovne klasike. Njihovi prevodi ohranjajo bogastvo izvirnika. Izdajajo dela, ki bralca notranje bogatijo. Razvijajo nehierarhične in interdisciplinarne modele interakcije med bralci in ustvarjalci knjig (bralni klubi, delavnice). Njihova knjižna bera je dosegljiva na: http://policadubova.org/zalozba.php.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: drustvo@policadubova.org, T: 031 571 541

LUD Literatura

LUD Literatura je literarno-umetniško društvo, ki izdaja revijo Literatura in ima obsežen knjižni program. Vabijo vas k nakupu predvsem literarnoteoretskih in esejističnih del iz zbirk Novi pristopi in Labirinti, pa tudi ostalih del iz zbirk Prišleki, Stopinje ter Mozaiki. Knjige lahko naročite preko njihovega distributerja (Založba Primus, založništvo in distribucija knjig d.o.o.) ali elektronske pošte info@ludliteratura.si.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: info@ludliteratura.si, ludliteratura@yahoo.com

Modrijan založba

Modrijan založba ima bogato in raznovrstno ponudbo knjig po izjemno dostopnih, tudi do 90 % znižanih cenah. To je morda priložnost, da dopolnite svojo knjižno zbirko ali obdarite svoje bližnje. Na razprodaji je večina starejših pa tudi novejših naslovov, od romanov in knjig v zbirkah Bralec, Svila, Nostalgija in Poteze do knjig iz »antične knjižnice« ter stvarne in priročniške literature. Po znižani ceni lahko kupite tudi knjigo Slovenska zgodovina in biografijo o Titu. Seznam starejših naslovov, ki na spletu niso na voljo za nakup, najdete v ARHIVU in jih naročite po isti poti kot ostale.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: prodaja@modrijan.si, T: 080 23 46, 01 236 46 00

Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML)

MGML je javni zavod, ki od leta 2010 pod eno streho združuje enajst ljubljanskih muzejev, muzejskih zbirk in galerij. Skrbi za bogato premično dediščino in predstavlja sodobno domačo in tujo likovno umetnost. Bogata založniška dejavnost obsega študije, razstavne kataloge, vodnike in stripe, v katerih bodo uživali tako strokovnjaki kot laiki. Izpostavljajo knjigo Zgodovina Ljubljane, Od kolišč do zelene prestolnice in knjigo Hiša Plečnik House. Videnje 20/20: Skupnost, Vlado Martek: Ta knjiga je boljša od idealne in Knjiga. Znanje. Razum. Od protestantizma do razsvetljenstva pa so najnovejše strokovne publikacije izpod peres sodelavcev MGML.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: shop@mgml.si

Revija Razpotja

Revija Razpotja je četrtletnik s poglobljenimi članki o družbenih in kulturnih vprašanjih, ki neprekinjeno izhaja že od leta 2010. V reviji se srečujejo različna stališča o temah, ki krojijo naš vsakdan, a večinoma ostanejo brez temeljitega premisleka. Vsaka številka je posvečena široko zastavljeni temi, ki jo želijo osvetliti iz različnih stališč in v skladu z različnimi pristopi. Revijo Razpotja izdaja Društvo humanistov Goriške.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: info@razpotja.si, T: 040 630 960 (Katja)

Slovenska matica

Ustanovitelji so pred 156 leti poslanstvo Slovenske matice videli v dvigovanju ravni izobraženosti in znanja ter ustvarjanju slovenskega izrazoslovja za različne stroke. V teh letih je Slovenska matica zrasla v širino, višino in globino. Vabijo vas v Matično spletno knjigarno, kjer vas čaka preko 300 knjižnih naslovov z različnih področij izvirnih domačih del in prevodov; filozofije, zgodovine, umetnostne zgodovine, leposlovja, humanistike, naravoslovja, razprav, spominov… Vabijo vas k nakupu knjig, branju in odkrivanju bogatejšega in barvitejšega sveta od tistega, ki ga poznamo in živimo vsak dan in k temu, da skupaj poskrbimo za lepoto duha. Vsaka knjiga šteje, pravijo.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: prodaja@slovenska-matica.si

Studia Humanitatis

Založba Studia humanitatis praznuje letos 35 let delovanja. V tem času so izdali 257 knjig, od tega 230 prevodnih del najvidnejših svetovnih avtorjev humanistike in družboslovja. S tem je vpeljala založba v slovensko humanistiko in družboslovje (in s tem v kulturo in družbo) sodobne miselne tokove, načine raziskovanja in besedišče, postopke in problematiko dejavne teorije v vedah, ki oblikujejo in kultivirajo sodobnega človeka in družbo. To je temeljna naloga založbe Studia Humanitatis, dopolnjuje pa jo tudi izdajanje kvalitetne slovenske produkcije humanistične in družboslovne vednosti.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: studia.humanitatis@guest.arnes.si

Univerzitetna založba Univerze v Mariboru

Univerzitetna založba Univerze v Mariboru deluje na sodobnih temeljih in  izpolnjuje zahteve danes hitro spreminjajočega se znanstvenega komuniciranja. Njeno temeljno poslanstvo je skrb za izdajateljsko dejavnost Univerze v Mariboru oziroma njenih članic ter najpomembneje za desiminacijo dosežkov avtorjev z Univerze v Mariboru in drugih cenjenih avtorjev kolikor je mogoče široko po svetovnem spletu. Izdaja znanstvene, strokovne in druge monografije. Široka je zbirka učbenikov in drugega učnega gradiva avtorjev z Univerze v Mariboru, pod njenim okriljem izhaja 5 znanstvenih časopisov in zbirka ZORA. S publikacijami pokriva različna področja znanosti, ta so humanistika, družboslovje, naravoslovje, medicina, biotehnologija, zdravstvene vede, tehnologija,…  Do danes je izdala že več kot 250 publikacij, mnogo jih je za bralca v elektronski obliki brezplačnih.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: zalozba@um.si

Založba /*cf.

Založba /*cf. je zavezana svojim ambicioznim ustanovitvenim ciljem iz leta 1997. Člani uredništva so sociologi, filozofi, politologi, komparativisti, antropologi in tudi kritični intelektualci; druži jih strast do teorije in družbenega angažmaja. Njihove knjige – zgodovinske, teoretske in leposlovne, izvirne in prevodne, klasične in sodobne – so analitične in vselej intervenirajo v družbeno realno. Njihovi avtorji, od velikih družboslovnih klasikov 20. in 21. stoletja pa do teoretikov najmlajše generacije problematizirajo obstoječe ideologije in kritično motrijo dominantne družbene strukture. Žanrski razpon njihovih devetih obstoječih zbirk je izjemno bogat in širok. Tri knjige, ki jih izpostavljajo: Tomaž Mastnak: Črna internacionala, I. in II., Michel Foucault: Zgodovina norosti v času klasicizma, Andrea Grignolio: Kdo se boji cepiv?. Celotno ponudbo knjig Založbe /*cf. si lahko ogledate na https://www.zalozbacf.si/.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: zalozba@t-2.net, T: 031 386 664 in buca@siol.net, T: 01 230 65 80

Založba Aristej

Založba Aristej deluje od leta 1993 in je v tem času izdala številna temeljna – prevodna in izvirna –  dela s področja humanistike in družboslovja; predvsem antropologije, filozofije, sociologije in socialne psihologije, logike, kognitivne znanosti, kulturnih, filmskih in ženskih študij, jezikoslovja, literarne in gledališke zgodovine. Še posebej bi vas želeli opozoriti na tematsko številko revije Dialogi z naslovom (Ne)odgovorna znanost (10/2018) in najnovejšo knjižno izdajo: prevod dela ameriškega antropologa Jonathana Marksa, Je znanost rasistična? Vabljeni tudi na njihovo FB stran: https://www.facebook.com/zalozba.aristej.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: info@aristej.si, T: 02 250 21 93

Založba Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani

Založba Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani izdaja znanstvene monografije s področja socialnega dela. Nekaj tem, ki jih pokrivajo: dezinstitucionalizacja, dolgotrajna oskrba, delo z osebami z demenco, socialna pravičnost, socialno delo v šoli, posvojitve, kulturno kompetentno socialno delo. Med najnovejšimi knjigami želijo posebej omeniti štiri, ki so jih uredili različni uredniki: Enostavna ideja: univerzalni temeljni dohodek, Zaščita otrok pred nasiljem in zanemarjanjem v Sloveniji, Razvoj socialne oskrbe na domu: od besed k dejanjem, Socialno delo z družino: soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: zalozba@fsd.uni-lj.si

Založba Fakultete za upravo UL

Založba Fakultete za upravo je edinstvena visokošolska založba, ki publicira pomembnejše znanstvene in strokovne dosežke s področja (u)pravnih in drugih družboslovnih znanosti v svetu in v Sloveniji. Med njihovimi deli najdete znanstvene in strokovne monografije, učbenike ter ostala študijska gradiva, zbornike, tehnična poročila itd. tako v tiskani kot tudi e-obliki. V založbi so še posebej ponosni na zbirko Upravna misel, v kateri so izšla mnoga unikatna znanstvena dela priznanih strokovnjakov. Ena takih je monografija Sinomija, avtorja dr. Mirka Pečariča, ki ponuja drugačen pogled na pravno znanost. Na njihovem portalu pa lahko dostopate tudi do brezplačne knjižne oziroma neknjižne produkcije. Vabijo vas tudi na FB stran https://www.facebook.com/ZalozbaFU/.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: zalozba@fu.uni-lj.si, Msn: na uradnem FB profilu založbe https://www.facebook.com/ZalozbaFU/

Založba FDV

Založbo FDV je kot svojo organizacijsko enoto leta 1995 ustanovil senat fakultete. Utemeljena je na neprofitni osnovi kot dopolnilo in podpora izobraževalnim in raziskovalnim dejavnostim fakultete. Programsko je založba FDV usmerjena predvsem v izdajanje znanstvenih in strokovnih del domačih in tujih avtorjev s področja pedagoške in raziskovalne dejavnosti fakultete ter v zadovoljevanje potreb študentov FDV po študijski literaturi. Letno v okviru 18 knjižnih zbirk izide približno 30 novih knjig. Od leta 2009 poleg klasičnih tiskanih knjig izdajajo tudi elektronske knjige. Trenutno je na voljo preko 100 e-knjig.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: zalozba.fdv@fdv.uni-lj.si

Založba INZ

Založba Inštituta za novejšo zgodovino je znanstvena založba, ki izdaja zgolj verificirane/recenzirane najnovejše raziskovalne dosežke s področja humanistike in družboslovja, publikacije pa ustrezajo tako tehničnim standardom kot tudi edicijskim načelom akademske založbe. Zbirka Razpoznavanja/Recognitiones je namenjena izdaji znanstvenih monografij s področja novejše zgodovine, zbirka Vpogledi/Perspicacités pa je namenjena izdaji tematskih znanstvenih kolektivnih monografij s področja zgodovinopisja. Založba od leta 1960 izdaja Prispevke za novejšo zgodovino, eno izmed osrednjih slovenskih znanstvenih zgodovinopisnih revij, v kateri objavlja teme s področja novejše zgodovine 19. in 20. stoletja srednje in jugovzhodne Evrope.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: zalozba@inz.si

Založba Krtina

Založba Krtina v treh knjižnih zbirkah prinaša kvalitetna dela domačih in tujih avtorjev, ki zasedajo ključno mesto znotraj posameznega družboslovnega področja in si s svojo svežino zaslužijo posebno pozornost. Njihove knjige ponujajo kritičen premislek o aktualnih družbenih vprašanjih, odpirajo nove poglede na pojave, ki veljajo za samoumevne, pretresajo ustaljena prepričanja in stališča ter prinašajo prevode klasičnih del in najpomembnejših teoretikov.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: narocila@zalozbakrtina.si

Založba KUD Logos

Založba KUD Logos, ki sodi med najpomembnejše izdajatelje vrhunskih humanističnih in literarnih del v Sloveniji, vam na svoji spletni strani ponuja več kot sto zanimivih naslovov.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: knjigarna.logos@gmail.com

Založba Malinc

Založba že od leta 2012 izdaja kakovostno mladinsko književnost in si prizadeva za večjo književno raznolikost. Osredinjeni so na izdajanje avtoric in avtorjev španskega govornega področja in manjšinskih literatur, kot so baskovski, katalonski in galicijski avtorji. Izdajajo tudi besedila manj poznanih evropskih in svetovnih literatur. S projekti promocije in motiviranja branja prenašajo akademsko znanje v prakso: vodijo bralnomotivacijske projekte, organizirajo in izvajajo izobraževanja mentorjev branja, literarna branja ter obiske tujih avtorjev. Tako dvigujejo splošno bralno pismenost, medkulturne in jezikovne kompetence ter vključujejo ranljive skupine, še zlasti osebe z disleksijo. Še posebej bi želeli opozoriti na knjigi za odrasle Rdeči zvezek in Čudesa cirkusa.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: ales.cigale@malinc.si

Založba Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije, ToKnowPress

Založba MFDPŠ izdaja publikacije, povezane z izobraževalnimi in raziskovalnimi dejavnostmi fakultete, njenih raziskovalcev in visokošolskih učiteljev. Z izdanimi publikacijami krepijo dosegljivost in dostopnost učne literature za študij na področju ekonomije, poslovanja in managementa. Mednarodna založba ToKnowPress objavlja monografije, učbenike, zbornike konferenc, revije in druge akademske publikacije v angleškem jeziku, ki so zanimive in pomembne tako za akademsko kot za strokovno javnost. Publikacije so objavljene v tiskanih in/ali digitalnih izdajah, ki so tudi prosto dostopne (Open Access).

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: zalozba@mfdps.si; E-naročilnica za nakup na povezavi

Založba Sophia

Založba Sophia deluje na področju humanistike in širše kulture skoraj tri desetletja. Posebno pozornost namenja izdajanju temeljnih del, ki so zaznamovala svetovno humanistiko in kulturo – zlasti študij, ki povezujejo teorijo, družbeno kritičnost, historično materialistično analizo in zgodovinsko izkustvo –, a tudi povsem novih izvirnih del in zapostavljenih ali spregledanih tematik. Med novostmi so tudi študije s področij sociologije, filozofije, zgodovine, feminizma in pedagogike, aktualne socialnozgodovinske študije o evropocentrizmu, rasizmu in (neo)kolonializmu ter pričevanjsko, dokumentarno leposlovje.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: narocila@zalozba-sophia.si

Založba UL Pedagoške fakultete

Založba UL Pedagoške fakultete deluje od leta 1998. Založniška dejavnost je programsko usmerjena v izdajanje tematike s področja vzgoje in izobraževanja, ki pokriva različne znanstvene discipline. V času delovanja je izšlo preko 150 različnih publikacij. V začetnih letih so bila izdana predvsem učbeniška gradiva, kasneje pa se je knjižni program razširil na izdaje znanstvenih in strokovnih monografij, visokošolskih priročnikov in učbenikov ter ostale študijske literature, strokovnih knjig, zbornikov, projektnih poročil, letnih poročil fakultete, katalogov in ostalih del. Med izdajami so tako danes tematike s področja temeljnih razprav v polju edukacije, socialno pedagoške teme in tudi Almanah študentov.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: Lea.Vrecko@pef.uni-lj.si

Založba Univerze na Primorskem

Založba Univerze na Primorskem izdaja znanstvene monografije in revije s področij edukacijskih ved, humanistike, managementa, naravoslovja, muzikologije, turizma in zdravstvenih ved. Pri njej objavljajo svoje raziskovalne dosežke tako raziskovalci z Univerze na Primorskem, kot tudi raziskovalci z drugih slovenskih in tujih ustanov. Večina izdaj Založbe Univerze na Primorskem je izdanih v prostem dostopu in so v elektronski obliki brezplačno dostopne na spletnih straneh. 

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: zalozba@upr.si

Založba Univerze v Novi Gorici

Založba Univerze v Novi Gorici izdaja recenzirana znanstvena, strokovna in leposlovna dela. Med znanstvenimi deli želijo izpostaviti komentirano izdajo dnevnika Miljutina Zarnika Porajanje Jugoslavije / Ž. Oset, K. Ferk ter literarnoteoretsko delo Vprašanje realizma / A. Vaupotič. Za delo Zapisano z njenim peresom je avtorica K. Mihurko Poniž l. 2015 prejela Zoisovo priznanje. Med prevodi želijo izpostaviti zelo uspešen kriminalni roman iz l. 1923 Mojster poslednje sodbe / L. Perutz. Poleg prevodov R. Wagnerja je za slovenski prostor zelo pomemben prevod viteškega romana Parzival / W. von Eschenbach, ki predstavlja 2. najpomembnejše evropsko srednjeveško literarno besedilo za Dantejevo mojstrovino. Na spletni strani založbe je objavljenih kar nekaj prosto dostopnih znanstvenih publikacij v PDF ali e-Pub formatu.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: mirjana.frelih@ung.si

Založba ZRC

Matična založba Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti zalaga in izdaja izvirne znanstvene in strokovne monografije, prevode znanstvene literature, slovarje, kritične izdaje virov, znanstvene in strokovne revije, kartografska dela, strokovne priročnike itd. Azil, hišna knjigarna na Novem trgu, poleg tega ponuja še širok nabor domačih in tujih naslovov z različnih področij družboslovja in humanistike. Vas morda žulijo jezikovni čeveljci ali pa vas zanima, kako smo v preteklosti migrirali? Toplo vabljeni k branju!

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: narocanje@zrc-sazu.si, T: 01/4706-465

Zgodovinski arhiv Ljubljana

Ena izmed dejavnosti arhiva je tudi izdajanje strokovnih publikacij s področja zgodovinopisja in arhivistike. Ker ima arhiv enote v Ljubljani, Škofji Loki, Idriji, Kranju in Novem mestu, njihove publikacije obsegajo predstavitev gradiva z omenjenih območij. ZAL je v preteklih letih med drugim izdal uspešno serijo slikanic za otroke, v katerih miška Mica z duhcem Ferdinandom raziskuje skrivnostni svet arhivov. Uspešnice zadnjih let: monografija mag. Barbare Pečnik Samo zaradi lakote in žeje gre Slovenec malokedaj v krčmo: Podoba ljubljanskih gostišč na prelomu 19. v 20. stoletje ter monografija dr. Davida Petelina Živeti v socialistični Ljubljani: mestno življenje v prvih dveh desetletjih po drugi svetovni vojni.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: zal@zal-lj.si, T: 01 3061 301

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani izdaja publikacije, v katerih so predstavljeni najnovejši raziskovalni dosežki raziskovalcev in pedagoških učiteljev Filozofske fakultete, študijsko literaturo in strokovna dela, zanimiva tudi za široko javnost. S približno sedemdesetimi naslovi na leto se uvršča med največje znanstvene založbe s področja humanistike in družboslovja v Srednji Evropi. Do ponovnega odprtja Knjigarne FF sprejemajo samo naročila po e-pošti. Spletna košarica v času epidemije iz objektivnih razlogov ne deluje.

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: E: knjigarna@ff.uni-lj.si