Organizacijski odbor letošnjega sejma Liber.ac

prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, prodekanja za kakovost in založništvo,
barbara.pihlerciglic@ff.uni-lj.si

prof. dr. Martin Germ,
martin.germ@ff.uni-lj.si

prof. dr. David Limon, predstojnik Oddelka za prevajalstvo,
david.limon@ff.uni-lj.si

dr. Damjan Popič,
damjan.popic@ff.uni-lj.si

dr. Matevž Rudolf, vodja Znanstvene založbe FF,
znanstvena.zalozba@ff.uni-lj.si

Jure Preglau,
jure.preglau@ff.uni-lj.si

Eva Vrbnjak,
eva.vrbnjak@ff.uni-lj.si

Maja Avsenik, vodja Knjigarne FF,
maja.avsenik@ff.uni-lj.si

Kristina Zajc Božič, samostojna strokovna delavka za spremljanje dejavnosti FF,
kristina.zajc-bozic@ff.uni-lj.si