Prijava na posvet: Spreminjanje vrednotenja raziskovalne dejavnosti