S knjigami učenci spoznavajo svet, zgodovino, jezik in matematične zagonetke, vendar obstajajo tudi knjige, ki nas spoznavajo med seboj. To so leposlovne knjige, izmišljene zgodbe, ki nas povedejo v svet drugih in drugačnih ljudi, prepričanj, želja in ciljev. Na delavnici “Rastemo s knjigo” bodo otroci skozi zabavne igre spoznali, kako v literarnih zgodbah in pesmih prepoznamo barvito notranje življenje literarnih oseb, kako uvidimo njihove želje in pričakovanja ter kako razumemo njihova čustva. Nato bodo otroci sami ustvarjali zgodbe, pesmi, šale in prigode, ki ilustrirajo njihove občutke, ob branju literarnih zgodb.
Cilj delavnice je ne le seznanitev otrok z osnovami literarne analize (karakterizacija, idejno ozadje zgodb in pesmi), ampak zlasti prikaz globine duševnega doživljanja, ki ga lahko razberemo iz literarnih pripovedi in pesmi. S tem spodbujamo globlje in jasnejše zavedanje lastnega duhovnega življenja otrok in bolj poglobljene samorefleksije in samospoznavanja ter obenem refleksije in spoznavanja drugih in drugačnih načinov razmišljanja.
Delavnica spodbuja samostojno branje otrok in globlje razumevanje prebranega ter tudi lastnih notranjih doživljanj, misli in čustev.

Vodi: dr. Igor Žunkovič

Sreda, 24. maj 2023, ob 9. uri, Foersterjev vrt za FF