S svojimi razmišljujočimi poetikami s področja večnaslovniške književnosti se bodo predstavili štirje akademski ustvarjalci. Mateja Gaber (FF UL) je doktorica znanosti s področja literarnih ved, lektorica za nemški jezik, ki se ukvarja s srednjeveško nemško književnostjo. Je avtorica prvega dela trilogije Svet, kot iz škatlice vzet (2021), v katerem na domiseln in duhovit način združuje znanost in umetnost ter reprezentira avtobiografijo, ki je hkrati fikcija; predstavlja svet v sebi in sebe v svetu. Gaja Maja Klarendić (MF UL) je doktorica medicine, končuje specializacijo iz področja nevrologije in doktorat iz področja Nevroznanosti na matični fakulteti, asistentka na Medicinski fakulteti iz področja Zgodovine medicine in Nevrologije – perspektivna pesnica, ki piše refleksivno poezijo, v kateri se združuje znanje osnovnega področja in razmišljanje na poglobljen način. Sara Špelec (FF UL) je doktorica znanosti s področja etnologije, rusistka in primerjalna slovanska jezikoslovka, hkrati pa ustvarjalka, ki se profesionalno ukvarja s pesništvom in prevajanjem. V njeni poezije se zrcali eksperimentiranje z zveni in pomeni. Matej Tratnik (FF UL) je bodoči doktorski študent, ki se ukvarja s prevajanjem pravljic ter pisanjem pravljic v pesniškem jeziku. Pomembno je omeniti njegovo ukvarjanje s furlanskimi pesniki in trubadurji. Matej Tratnik svoje pesmi tudi uglasbi.
Štiri akademske poetike, ki so za razliko od mnogih popularnih piscev-nebralcev pisci-bralci, bosta predstavila akademik prof. dr. Boris A. Novak, SAZU, FF UL, in prof. dr. Milena Mileva Blažić, PEF UL. Združujeta namreč dva pristopa: prvi kreativno pisanje in brisanje ter druga kreativno branje in pisanje.

Četrtek, 25. maj 2023, ob 16. uri, Foersterjev vrt za FF