Spodbujanje večjezičnosti, tako na ravni posameznikov in posameznic kot družbe, je eden od pomembnih poudarkov evropske jezikovne politike. Kot opozarja Skupni evropski jezikovni okvir, posameznik oz. posameznica »jezikov in kultur v miselni predstavi ne ločuje kot nečesa samostojnega in posebnega, temveč gradi sporazumevalno zmožnost, h kateri prispevajo celotno znanje in izkušnje z jezikom ter v kateri se vsi jeziki povezujejo in medsebojno delujejo« (Svet Evrope 2011, 2001: 26). Tako tudi naši programi stremijo k večjezičnosti in povezovanju jezikov. V 60-minutni delavnici se boste srečali s kar 10 od 34 jezikov, ki se jih lahko učite na Centru za izobraževanje FF.

Sodelujejo: mag. Maya Choghari, asist. dr. Nina Golob, Iva Klemenčič, Matic Mahnič, lekt. Sanja Pešorda, lekt. Tina Podržaj, Nives Rac, Polonca Zupančič, lekt. Hana Lacová in lekt. Darija Pivk

Torek, 23. maj 2023, ob 13. uri, Foersterjev vrt za FF