Spregovorili bomo o različnih vidikih slovenščine kot drugega jezika pri študiju, delu in življenju na Univerzi v Ljubljani, o izkušnjah z učenjem, poučevanjem in testiranjem in o odnosu domačih govork in govorcev slovenščine do govorcev in govork slovenščine kot drugega jezika. Dotaknili se bomo tudi nekaterih odprtih in nevralgičnih točk glede slovensko obarvane večjezičnosti slovenskega visokošolskega prostora.

Povezovalec: prof. dr. Marko Stabej

Sreda, 24. maj 2023, ob 14. uri, Foersterjev vrt za FF