Logopedagogika je inovativni holistični vzgojno-izobraževalni pristop, ki je zasnovan na antropološki zasnovi Franklove logoterapije/eksistencialne analize in na temeljnih usmeritvah izobraževanja, ki jih podajata Unesco in Evropska komisija. Gre za zavedanje in upoštevanje, da otrok ni samo kognitivno/racionalno bitje, ampak je nedeljiva celota telesne, duševne in noetične razsežnosti. Logopedagogika kot holistični vzgojno-izobraževalni pristop zajema vzgojo, razvoj osebnosti, izobraževanje in duševno zdravje. Monografija zajema tudi predlog strateškega načrta prenove vzgojno-izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji.
Sodelujejo: dr. Sebastjan Kristovič, dr. Polonca Pangrčič, mag. Jasmina Kristovič; moderira Špela Pokeržnik

Torek, 21. maj, ob 15.00, Foersterjev vrt za FF