Udeleženi študenti se bodo v okviru didaktike zgodovine ali umetnostne zgodovine seznanili s stili zaznavanja, s pomočjo vprašalnika ugotavljali lastni stil, spoznali oblike in metode dela učiteljev po stilih in prejeli navodila za učenje za učence pri svojem pouku.
Dogodek bomo izvedli v učilnici za didaktiko v prvem nadstropju v četrtek, 23. maja, ob 15.00 uri. Predavala bo mag. Olga Paulič.