Pogovor o romanih Salambô Gustava Flauberta in Mefisto Klausa Manna.

Sodelujeta: dr. Katarina Marinčič, dr. Vanesa Matajc; moderira dr. Tone Smolej

Torek, 21. maj, ob 13.00, Foersterjev vrt za FF