Obisk učne ure v Slovenskem šolskem muzeju bomo izvedli s študenti SDPM Andragogike (bodočimi učitelji) in drugimi obiskovalci v muzeju. Po učni uri bo pogovor s predstavitvijo izsledkov raziskave bodočih učiteljev o učinkovitosti šolske ure iz preteklosti. V skupini je lahko največ 30 oseb.
Pogovor bo moderirala dr. Monika Govekar Okoliš.

Ob 15. uri v Slovenskem šolskem muzeju.