Na okrogli mizi bomo razmišljali o vlogi materinščin in učnega jezika v pedagoškem procesu ter pri formiranju posameznika. Tematiko bomo obravnavali v kontekstu migracij in manjšinske politike ter z vidika občepedagoškega načela inkluzije. Odprli bomo vprašanje, ali lahko na šolo v prihodnosti gledamo kot na izključno enojezični prostor ali je to prej prostor učnega jezika, ki vstopa v dialog z materinščinami učencev, učenk in učiteljic, učiteljev.
Sodelujejo: Goran Vojnović, dr. Mirjam Milharčič Hladnik, dr. Saša Jazbec, dr. Irena Lesar, mag. Sabina Autor; moderira dr. Klara Skubic Ermenc

Torek, 21. maj, ob 16.00, Foersterjev vrt za FF