Pogovor združuje premislek o humanistiki in učiteljskem poklicu in temelji na preprostem vprašanju, kaj lahko humanistična literatura Kooperative THD, neformalnega združenja petih humanističnih založb, ponudi pedagoškemu poklicu. Pri založbah Kooperative THD je izšla vrsta pomembnih knjig, ki nagovarjajo teme, umeščene na sam rob referenčnega okvira, iz katerega lahko pogledamo na učiteljske poklice in si zastavimo nekoliko neprijetna vprašanja: Ali je humanistična misel »prenosljiva« v formi institucionalne vednosti in skozi šolske prakse izpraševanja, ocenjevanja in vzgoje? Ali je humanistika za učiteljski poklic preveč odprta in provokativna? Jacques Rancière je ponudil koncept nevednega učitelja, toda kaj če je humanistika tista, ki je – strogo gledano – nevedna? Mogoče humanistika že v osnovi ne vzdrži forme šolske vednosti in je tista, ki nenehno vztraja na tem, da ne ve (ali da noče vedeti)?
Sodelujeta: dr. Vesna Pobežin Roš in dr. Goran Vranešević

Torek, 21. maj, ob 17.30, Foersterjev vrt za FF