Stopinje v slovanskih mestih

Slovanski večer 2021

Lirični potep po Ohridu
(predstavitev publikacije Дојди во Oхрид / Pridi na Ohrid : dvojezični ilustrirani izbor makedonske poezije z ohridskimi motivi, Ljubljana: MKD Makedonija, 2020, ur. N. Subiotto; prevajalci študentje magistrskega programa Južnoslovanski študiji)

Sodelujejo: Maja Kovač, Sašo Puljarević, Marko Kuculovski
Mentorica: Namita Subiotto

Bolgarska razglednica
(po stopinjah izgubljene avtoceste in ljubezni)

Sodelujejo: Maja Kovač (JŠ2), Sašo Puljarević (JŠ2), Andraž Stevanovski (JŠ2),
Mentor: Milen Malakov

Benarivoali noa Tretjitj
(po motivih romana Osmi povjerenik Renata Baretića)

Sodelujejo: Katarina Peklaj, Ivana Kristina Mohar, Teja Popović, Anna Mashchyts, Ana Godicelj (2. letnik), Bojan Ognenoski (1. letnik); Ana Baloh in Črtomir Perharič (k. g.)
Mentorica: Sanja Pešorda

Po sledeh Barbare Celjske na Slovaškem

Sodelujejo: Kristina Willewaldt, Urška Bastl, Tina Cvelbar, Polona Leskovar Jereb (1. in 2. letnik)
Mentorica: Eva Tibenská

Poznań tropem autorów powieści kryminalnych / Poznanj po sledeh avtorjev kriminalnih romanov

Sodelujejo: Tina Cvelbar (1. letnik), Jasna Reščič (3. letnik), Liza Portir, Alenka Stramšak (2. stopnja)
Mentorica: Marta Nowak

Kde Češi zanechali svoji stopu v Lublani? / Kje so Čehi pustili pečat v Ljubljani?
(predstavitev projekta TuSMO – Turistični sprehod po mestnem območju Ljubljane)

Sodeluje: Hana Rijavec (3. letnik)
Mentorica: Zdenka Kohoutková

Новгород Великий – древнерусская столица / Veliki Novgorod – starodavno rusko Novo mesto

Sodelujejo: Aljaž Primožič, Jure Miholič, Petra Vujičić, Lan Žvelc, Vitja Bizjak, Ana Šmerc, Zala Mlakar (1. in 2. letnik)
Mentorici: Tatjana Komarova in Jevgenija Stepanova

Praslovanska samostalnika *gordъ in *město v slovanskih jezikih

Sodelujeta: Veronika Lisjak (PSJ 1), Aleksa Martinović (PSJ 2)
Mentorja: Vanda Babič, Matej Šekli